ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

З 01 січня 2019 року Міністерство закордонних справ України (далі — МЗС) розпочало онлайн­оформлення електронних віз для в’їзду в Україну іноземними громадянами певних країн (далі — е­Віза). В МЗС України повідомили, що вказана процедура є новітнім проектом, який реалізується в нашій державі уперше з метою модернізації існуючих процедур у візовій сфері. Відповідно до положень п. 7.29 розділу 7 наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», яким передбачається порядок ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріус зобов’язаний перевірити законність перебування іноземного громадянина в Україні, якщо нотаріальна дія вчиняється для нього чи за його участю. На підтвердження цього нотаріус, окрім запису документа, за яким встановлено особу, має записати реквізити візи та термін її дії. У разі якщо між Україною та країною, звідки прибув іноземець, установлено безвізовий режим пересування, нотаріус записує тільки термін реєстрації іноземця на території України. Отже, що потрібно знати нотаріусам про е­Візу.
По­перше, оформлення е­Візи здійснюється уповноваженою особою департаменту консульської служби МЗС (далі — уповноважена особа) дистанційно онлайн­засобами та візової інформаційно­телекомунікаційної системи. Візове клопотання про оформлення е­Візи подається іноземцем дистанційно онлайн­засобами складової візової інформаційно­телекомунікаційної системи веб­сайту МЗС: https://evisa.mfa.gov.ua. Е­Віза оформлюється як разова на строк до 30 днів для в’їзду в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації. По­друге, оформлена е­Віза надсилається уповноваженою особою іноземцю на вказану ним адресу електронної пошти у формі, передбаченій Вимогами до оформлення віз в електронному вигляді, затвердженими наказом МЗС України від 18.12.2017 № 558. Цим наказом також передбачено виключний перелік держав, громадянам яких оформлюється е­Віза. Зразок форми е­Візи та Перелік держав наведено у додатках 1, 2.

Ірина Писанчин отримати повну версію статті