ОБ’ЄКТИ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА В НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ — СЬОГОДЕННЯ

Вивчення того чи іншого системного правового явища повинно починатись з аналізу поняття як такого, змісту, ознак та диференціації його видів. Самочинне будівництво у сфері цивільно-правових відносин посідає особливе місце, оскільки його регулювання здійснюється у притаманному лише йому правовому полі. Для надання самобуду статусу повноцінного об’єкта цивільних правовідносин, юридичного оформлення факту його існування та залучення до цивільного обороту потрібно визнати право власності на такий
об’єкт.

Тенденція суттєвого розширення обсягу самочинного будівництва обумовлена багатьма факторами, зокрема недосконалістю чинного законодавства у сфері містобудування, неузгодженості дій органів виконавчої влади й місцевого самоврядування щодо контролю за виконанням будівельних робіт і запобігання самочинному будівництву, складністю, заплутаністю та значною тривалістю дозвільних процедур у сфері містобудування тощо. З огляду на окреслену проблематику, далі йтиметься про основоположні базиси в регулюванні містобудівної діяльності через призму порядку посвідчення правочинів щодо об’єктів нерухомого майна нотаріусами України та недопущення легітимізації в результаті таких дій самочинної забудови.

Підпункт 1.7 п. 1 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі — Порядок), «Документи, що подаються нотаріусу при вчиненні правочину про відчуження та заставу майна», до травня місця 2013 року мав таку редакцію: «крім правовстановлюючого документа на житловий будинок, квартиру садибу та інше нерухоме майно, якщо воно підлягає реєстрації, долучається витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно. У разі, коли витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно містить інформацію про те, що майно, яке підлягає відчуженню, зведене, добудоване, перебудоване чи переплановане власником самочинно, нотаріус вимагає подання рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл здійснити перебудову, прибудову, перепланування чи звести господарські, побутові будівлі та споруди. У разі відсутності такого рішення нотаріус відмовляє в посвідченні договору відчуження житлового будинку, власником якого здійснено таку перебудову, прибудову, переобладнання чи зведено господарські побутові будівлі та споруди».

Вікторія НІКІТЕНКО отримати повну версію статті