НОВИЙ МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ

Модельний статут — це типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми, а також містить положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності юридичних осіб.

Нормативно­правове регулювання питань діяльності підприємств на модельному статуті наведено у додатку 1.

Наразі діяльність на підставі модельного статуту може здійснювати лише господарське товариство у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Жодні інші організаційно-правові форми юридичних осіб не можуть використовувати модельний статут.

Товариство має право обрати модельний статут при створенні або ж перейти на нього в будь-який момент після створення. Також підприємства, які обрали модельний статут, в будь-який час можуть затвердити традиційний статут та перейти на нього.

Вперше в Україні можливість діяльності на підставі модельного статуту була впроваджена низкою змін у законодавство, що мали своєю метою спростити реєстрацію та ведення бізнесу. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182 було затверджено модельний статут Товариства з обмеженою відповідальністю. Обмеження у використанні цього модельного статуту сталися після прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», положення якого суперечили положенням затвердженого модельного статуту. Тому з 17 червня 2018 року Товариства з обмеженою відповідальністю не мали змогу обрати варіант діяльності на підставі модельного статуту — ані при створенні Товариства, ані при наявній паперовій формі власного установчого документа.

28 квітня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» (далі — постанова № 367), зокрема, в частині затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ). Відтепер ТОВ знову мають можливість обрати діяльність на підставі модельного статуту при створенні Товариства або перейти на таку діяльність, якщо до цього працювали з власним Статутом.

Текст нового Модельного статуту з варіантами для обрання наведено у додатку 2.

Переваги модельного статуту

– модельний статут неможливо підробити. Це гарантує захист прав та інтересів юридичної особи від неправомірних дій інших осіб;

– у випадку необхідності внесення змін до відомостей про юридичну особу не потрібно затверджувати нову редакцію статуту та подавати її державному реєстратору, не потрібно нотаріально засвідчувати підписи засновників на ньому, наприклад, в разі зміни адреси, складу учасників, розміру статутного капіталу, видів діяльності, найменування та внесення інших змін до статуту;

– відсутність необхідності витрачати час та кошти на складання установчого документа;

– не потрібно періодично враховувати всі вимоги законодавства у змісті установчих документів;

– не потрібно подавати модельний статут реєстратору задля реєстрації або зміни реєстраційних відомостей про юридичну особу. Так само, як і іншим особам, наприклад, нотаріусу при вчиненні договорів від імені юридичної особи, державним органам при отриманні дозволів/ ліцензій тощо;

– не потрібно посвідчувати нотаріальні копії статуту;

– не потрібно відновлювати статут, якщо він був втрачений.

Недоліки модельного статуту

– неможливо зазначити в статуті необхідні учасникам товариства положення, наприклад, стосовно обмеження повноважень директора, порядок прийняття рішень органами управління Товариства, визначення кворуму загальних зборів та інше;

– неможливо власноруч внести зміни в положення модельного статуту;

– якщо Кабінет міністрів України вносить будь-які зміни до положень модельного статуту, то такі зміни обов’язково стосуються всіх товариств, які здійснюють свою діяльність на його підставі та підлягають беззаперечному виконанню.

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті