НОВІ ОБ’ЄКТИ ТА ТЕРМІНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ОГЛЯД ОНОВЛЕНОГО АВТОРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У 2016–2017 рр. ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» було доповнено тринадцятьма новими термінами. Ці зміни базувались на прий­нятті Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах» [1], «Про державну підтримку кінематографії в Україні» [2]. Нововведення не були відзначені у ст. 8 «Про авторське право і суміжні права» [3], яка закріплює перелік об’єктів авторського права, а отже, передбачає, що нові об’єкти є природним розширенням вже існуючих об’єктів авторського права. У зв’язку з цим виникає практична потреба розглянути характеристики введених у структуру авторського законодавства нових об’єктів авторських правовідносин.
 І. ПАРОДІЯ, ПОПУРІ ТА КАРИКАТУРА
У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо використання об’єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах» відзначалось, що в законодавстві багатьох країн світу є окреме правове регулювання пародій, карикатур та подібних творів. Така увага є цілком виправданою, оскільки особливість створення подібних творів полягає у природному використанні в них інших творів. Приклад вирішення цього питання можна знайти в Директиві Європарламенту від 22.05.2001 № 2001/29/ЕС «Про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві». Статтею 5 (3) (k) Директиви передбачена можливість встановлення національним законодавством допустимості використання об’єктів авторського права без дозволу автора, коли таке використання здійснюється як карикатура, пародія або попурі [4]. Дійсно, в Україні не встановлювалось правової регламентації цих об’єктів, але фактичні відносини стосовно них постійно розвивались.

Ольга АВРАМОВА отримати повну версію статті