НОВІ ФУНКЦІЇ В НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕДІАЦІЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УКЛАДЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ШЛЮБІВ НОТАРІУСАМИ

У сучасних умовах відбувається децентралізація, і низка функцій, які традиційно були притаманні державі, передаються недержавним суб’єктам. У зв’язку з цим є цілком обґрунтованим наділення новими функціями саме приватних нотаріусів, які є більш наближеними до населення порівняно з державними органами.
Сьогодні в Україні пропонується створити інститут медіаторів. Так, 3 листопада 2016 року було прийнято в першому читанні проект Закону України «Про медіацію» [1]. Крім того, це питання активно досліджується і обговорюється на науковому рівні. Однак ні в законопроекті, ні в більшості наукових публікацій не враховується можливість наділення відповідними повноваженнями нотаріусів. Хоча нотаріуси вже тривалий час займалися мирним врегулюванням спорів, зокрема, в сімейних та спадкових правовідносинах. Такий стан речей зумовлює актуальність обраної теми цієї статті та нагальність усунення зазначених вище прогалин у законотворчій та науковій діяльності.
Аспекти медіації досліджувалися такими вченими, як Біцай А.В., Красіловська З.В., Поліщук М.Я., Ясиновський І.Г., Огренчук Г.О. та ін.
Під медіацією варто розуміти альтернативний спосіб вирішення спору, за умовами якого сторони на добровільних засадах беруть участь у переговорах і за допомогою незалежної та кваліфікованої третьої сторони (медіатора) намагаються досягнути консенсусу та вирішити власний спір з урахуванням інтересів кожної з них [2]. Незважаючи на те, що нотаріус за умовами Закону України «Про нотаріат»
вчиняє нотаріальні дії лише за умови безспірності правочинів / юридичних фактів, фактично він все ж сприяє досягненню консенсусу між сторонами щодо спірних питань. Такі спірні питання хоча і не впливають загалом на безспірність правочину, відсутність згоди за ним може стати перешкодою в його укладенні. Наприклад, нотаріус може запропонувати особам, що звернулися за вчиненням нотаріальної дії, оптимальні варіанти щодо поділу спадкового майна або найбільш прийнятний спосіб формулювання окремих пунктів договору, якщо вони не досягли такої згоди між собою на момент звернення до нього. Таким чином, для нотаріусів сприяння досягнення консенсусу між особами, що звертаються за вчиненням нотаріальної дії, — це цілком звична і усталена практика.

Дмитро КИРИЛЮК отримати повну версію статті