НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

1. Чи необхідно приватному нотаріусу у разі суттєвої зміни у майновому стані (отримання доходу або придбання майна) письмово повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції»?

Відповідь
Відповідно до положень ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.
Згідно зі ст. 1, п.п. «б» п. 2 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 45 Закону особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги, зокрема, нотаріуси, не є суб’єктами декларування.
Водночас нотаріуси є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, зокрема вимоги та обмеження, передбачені статтями 22, 23, 28 Закону (обмеження щодо виконання службових повноважень чи свого становища, обмеження щодо одержання подарунків, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).
Таким чином, приватні нотаріуси не належать до суб’єктів декларування, отже, не подають декларації.

2. Чи можна складати одну анкету за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта при проведенні фінансових операцій, якщо нотаріусом посвідчуються одночасно три договори купівлі-продажу: будинку, присадибної ділянки та земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, в якій вказано, що посвідчено три окремі договори за такими-то реєстраційними номерами, із зазначенням суми кожного окремого договору, чи потрібно до кожного із трьох договорів складати окремі анкети?

Відповідь
Згідно з ч. 15 ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані; укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

Марія БОЖОК отримати повну версію статті