НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

1. До мене надійшов лист з вимогою особи надати їй докази її участі при посвідченні договору купівлі-продажу як сторони правочину та ознайомлення з текстом такого правочину. Яким чином діяти у такій ситуації?

Відповідь
Згідно з положеннями ч. 7 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» та п. 3 глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України на вимогу фізичних осіб, щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріуси мають право видавати копії документів, що зберігаються у справах приватного нотаріуса.
Видача як таких «доказів» вчинення нотаріальних дій, у тому числі надіслання їх поштою, не передбачено законо­давством.
У разі якщо особа вважає, що її права чи законні інтереси були порушені, то відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України вона може звернутись до суду за їх захистом.
Згідно зі ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, не допускається. Такі документи можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
У Вашій ситуації доцільно повідомити особу про необхідність з’явитись особисто та надати документ, за яким буде встановлено її особу.

2. Чи є можливість успадкування майнового права на постійне користування земельною ділянкою для ведення селянського (фермерського) господарства, яке виникло на підставі державного акта на право користування земельною ділянкою та було передано голові фермерського господарства?

Відповідь
Згідно з ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України (далі — ЗК) право постійного користування земельною ділянкою — це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановленого строку.
Зі змісту ч. 2 ст. 92 ЗК вбачається, що передача земельної ділянки у постійне користування громадянам не передбачена.
Пунктом 6 Перехідних положень ЗК визначено, що громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

Марія БОЖОК отримати повну версію статті