НЕРУХОМИЙ ОБ’ЄКТ ТА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, НА ЯКІЙ ВІН РОЗТАШОВАНИЙ, ЯК ЄДИНИЙ ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Придбання житлового будинку, будівлі або споруди обов’язково потребує врегулювання питання правового режиму земельної ділянки, на якій такі об’єкти нерухомості знаходяться.
Частиною 1 ст. 181 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення віднесено до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість).
У свою чергу річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки (ст. 179 ЦК).
Крім того, цивільне законодавство виокремлює «складові частини речі» та «складні речі». Так, відповідно до ст. 187 ЦК складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення. При переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню.
Слід зазначити, що будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси  та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури є об’єктами будівництва (абз. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Законодавство у сфері регулювання містобудівної діяльності регламентує обов’язковість попереднього формування земельної ділянки (земельних ділянок), на якій планується будівництво.
Також відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000, споруди — це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. Будівлі — це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.
До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо.

Олена Мартинюк отримати повну версію статті