МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

У часи будь-якої політичної та економічної ситуації в Україні, незважаючи на низький рівень розвитку матеріально-технічної бази, виробництво сільськогосподарської продукції була єдиною галуззю, яка завжди демонструвала позитивні тенденції розвитку.

Для вирішення питання кредитування вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, 06.11.2012 було прийнято Закон України «Про аграрні розписки», що набув чинності 19.03.2013 року, яким для виробників сільськогосподарської продукції було запроваджено новий механізм залучення коштів для своєї діяльності під заставу майбутнього врожаю — інститут аграрних розписок.

Поява інституту аграрних розписок направлена на врегулювання правовідносин, пов’язаних з кредитуванням сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю, що дозволить сільськогосподарським товаровиробникам бути менш залежними від державного фінансування та покращити процес довгострокового планування їх господарської діяльності. Також запровадження інституту аграрних розписок може значно збільшити обсяги інвестицій в аграрний сектор, відкрити українським аграрним компаніям нові можливості для залучення фінансування.

Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства України, Міністерства юстиції України від 01.09.2015 року за №332/1627/5 «Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок» було запропоновано вдосконалити дії щодо посвідчення аграрних розписок на прикладі Полтавської області та поширити пілотний проект з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок на прикладі Полтавської області з 01 вересня 2015 року на Харківську, Черкаську та Вінницьку області.

1. Законодавство, що регулює посвідчення нотаріусами аграрних розписок
Розділом II підпункту 5.30 пункту 5 глави 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України встановлений порядок посвідчення нотаріусами аграрних розписок.

Крім того, відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, — законодавством Республіки Крим, наказами Міністерства юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Здійснення операцій з аграрними розписками регулюються наступними нормативними актами законодавства України:

– Закон України «Про аграрні розписки» (далі — Закон);

– Закон України «Про нотаріат» (далі — Закон 1);

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру Аграрних розписок» від 17.07.2013 за № 665 (далі — Порядок);

– Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року за № 282/20595 (далі — Порядок);

– Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 року за № 3253/5 (далі — Правила);

– інші акти законодавства.

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України отримати повну версію статті