МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ЩОДО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. Предмет договору та сторони договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства

Предметом договору купівлі-продажу є частка у статутному капіталі товариства. Сторонами договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства є продавець та покупець.

При посвідченні договору відповідно до п. 1 глави 3 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 (далі — Порядок), нотаріус установлює особу, що звернулась за вчиненням нотаріальної дії.

Крім того, продавцем частки у статутному капіталі товариства є його учасник, тобто особа, яка зазначена у статуті товариства як його учасник, а також відомості про яку містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або спадкоємець (спадкоємці). Покупцем може бути інший учасник товариства або третя особа, якщо в статуті не встановлено заборони відчужувати учасникам свою частку іншим особам, чи саме товариство.

Цей договір не належить до правочинів, що носять особистий характер, тому може бути укладений стороною через представника. Нотаріус при посвідченні правочинів за участю уповноваженого представника відповідно до пункту 4 глави 4 розділу I Порядку встановлює його особу, перевіряє його дієздатність та обсяг наданих йому повноважень за довіреністю. За умови, що представник за довіреністю має необхідний обсяг повноважень, посвідчує договір.

Дійсність нотаріально посвідченої довіреності відповідно до пункту 4 глави 4 розділу I Порядку перевіряється нотаріусом за Єдиним реєстром довіреностей, за винятком довіреностей, які посвідчено або видано за кордоном компетентними органами іноземних держав, за умови їх легалізації уповноваженими органами. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. За результатами перевірки дійсності довіреності (її дубліката) виготовляється витяг з Єдиного реєстру довіреностей, який додається до примірника правочину, що залишається у справах нотаріуса.

Законом не встановлено обов’язкового нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства. Тому такий договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства може посвідчуватись нотаріусами за бажанням сторін, але з дотриманням загальних правил посвідчення договорів відчуження майна (глава 2 розділу II Порядку) та з урахуванням спеціальних норм (зокрема, ст. 147 ЦКУ, ст. 53 ЗУ «Про господарські товариства» та ін.).

отримати повну версію статті