МЕДІАЦІЯ В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Одним із найбільш розповсюджених способів альтернативного вирішення спорів сьогодні є медіація. Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах» визначає медіацію (посередництво) як «організований процес, яку б назву він не мав, у якому дві або більше сторін намагаються добровільно досягнути вирішення свого спору за допомогою посередника». Суть медіації полягає саме в сприянні мирного вирішення спірних питань шляхом переговорів, які в результаті можуть забезпечити більш високий рівень виконання сформованих в процесі медіації рішень, адже вони приймаються шляхом компромісу та знижують рівень емоційності конфлікту. Медіатор — це певною мірою посередник, який володіє комплексом навичок, своєрідним світоглядом, обізнаний в сфері комунікації та рефреймінгу.

Сьогодні поняття «медіація» в Україні не має правового регулювання. 3 листопада 2016 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект «Про медіацію» № 3665, яким пропонувалося запровадити інститут медіації в Україні та визначити правові основи надання послуг медіації на професійних засадах. Мета Закону — поширити практику мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою, а також принципи та порядок проведення медіації, а також статус медіатора, особливості проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації, та засади державної політики в сфері медіації. Наразі цей Закон не прийнятий Верховною Радою України, а тому закріплення основних принципів та засад медіації в Україні у вигляді спеціального закону ще триває.

Сама процедура медіації складається з чотирьох етапів, кожен з яких має свою мету і зміст. Для успішного проведення медіації необхідно, щоб перехід до наступного етапу відбувався після досягнення цілей на попередньому.

Підготовка та залучення людей у процес є першим і вирішальним етапом у процесі медіації. Медіатор попередньо повинен провести бесіду з кожним учасником конфлікту окремо, для того, щоб проінформувати учасників про процедуру медіації, роль медіатора і учасників в ній, та найголовніше, отримати добровільну згоду на участь у медіації.

Перш ніж безпосередньо перейти до обговорення змісту конфліктної ситуації, необхідно переконатися, що сторони розуміють суть процедури та погоджуються дотримуватися правил і добровільно беруть участь у медіації.

Ірина ПЕТРОВА отримати повну версію статті