КОРОТКІ АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Витяг друкуємо на аркуші без печатки та підпису, безкоштовно, коли видає РАЦС — з печаткою та підписом (тільки для себе, не видаємо іншим).

Зазначається завжди одна з відомостей:

ПІБ + дата народження;

серія та № Свідоцтва;

реєстровий номер Актового запису (АЗ)

Пошуки робимо із символами (____, %)

Не ставимо пробіли, не знайде

Пошуки робимо також без дати народження, не звужуємо параметри

Якщо відсутній АЗ – тип витягу – … Про відсутність АЗ

Можуть бути помилки, коли вносили РАЦС.

Оксана ПИЛИПЕНКО отримати повну версію статті