ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ НА ДОКУМЕНТАХ АБО ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ ДЛЯ ЇХ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

З приводу тимчасово окупованої території у нотаріальної спільноти виникає дуже багато питань. До нотаріусів досить часто звертаються особи з проханням засвідчити справжність підписів на документах або посвідчити довіреності для їх дії на території Автономної Республіки Крим. Такі особи іноді ще приносять так звані «зразки», в яких, крім іншого, визначаються органи, куди адресується документ чи перед якими повірений має право предс тавляти інтереси та вчиняти юридичні дії від імені довірителя, а також зазначається адреса нерухомого майна на території окупованої території, щодо якого вчиняється довіреність. Слід пам’ятати, що відповідно до ст. 1 Закону України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон) тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Відповідно до ст. 9 цього Закону державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий цими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків. Звертаємо увагу нотаріусів на найпоширеніші помилки, при вчиненні відповідних нотаріальних дій. 1. Якщо в документі необхідно все ж таки вказати адресу нерухомого майна, адреса повинна бути вказана відповідно до вимог законів України, а саме — Автономна Республіка Крим, …. Неприпустимо вказувати в документах так звану «Республіку Крим». 2. Не можна в документах, що стосуються майна на тимчасово окупованій території або що стосуються захисту законних прав та інтересів осіб на тимчасово окупованій території, зазначати назви органів у відповідності з їх назвами, визначеними окупованою «владою». Як вже було вказано вище, тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України. В Україні немає федеральної податкової служби, федеральної реєстрацій ної служби, земельної кадастрової палати, комітету з управління майнових і земельних відно син та т.ін. Те ж стосується і назв документів (кадастровий паспорт, міжова справа та т.ін.).

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України отримати повну версію статті