ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ

Консультативно-методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області звертає увагу нотаріусів області на те, що 04 листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» від 3 липня 2018 року № 2478-VIII (далі — Закон № 2478), який згідно зі ст. 1 розділу  ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» вводиться в дію з 04 лютого 2019 року.

Вищезазначений закон застосовується до відносин, що виникли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до введення його в дію та продовжують існувати після введення його в дію, крім частини четвертої статті 36 Закону України «Про іпотеку», що застосовується виключно до договорів і угод, укладених після введення в дію цього Закону.

Вказаним законом внесено зміни до низки законів України, в тому числі і тих, що безпосередньо регулюють порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій.

Так, змінилися положення Цивільного кодексу України (далі — ЦК), що регулюють порядок виконання зобов’язань (ст. 543 та ст. 554), забезпечення виконання зобов’язань (ст. 559, ст. 584, ст. 593), окремі положення щодо процентів за кредитним договором (ст. 1056-1), а також порядку пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців (ст. 1281) та обов’язку отримання свідоцтва про право на спадщину спадкоємцями які її прийняли (ст. 1287).

Поряд з цим змінені деякі положення Законів України «Про дорожній рух», «Про банки та банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про Розрахункову палату», «Про заставу», «Про іпотеку», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Отже, з 04 лютого 2019 року спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини не тільки у разі якщо їм відомо про його борги, а і якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.

Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

З моменту введення в дію Закону № 2478 спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах — до уповно- важеної на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину не тільки, якщо у складі спадщини є нерухоме майно, а і якщо до спадкової маси входить майно та/або майнові права, які обтяжені, та інше майно, щодо якого здійснюється державна реєстрація.

Зміни, які внесені Законом № 2478 до ст. 55 Закону України «Про нотаріат», надають можливість нотаріально посвідчувати договори про задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 38 Закону України «Про іпотеку» без надання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується.

Також при посвідченні договорів відчуження встановлена вимога перевірки відсутності будь-якої заборони відчуження або арешту майна не тільки щодо нерухомого майна, а і транспортних засобів.

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України отримати повну версію статті