ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО НАДАННЯ НОТАРІУСАМИ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗАПИТИ УПРАВЛІНЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Нотаріальна палата України (далі — НПУ) проаналізувала запити управлінь Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), які останнім часом надходять на адресу нотаріусів про витребування додаткової інформації щодо посвідчених договорів за 2018 рік з метою перевірки правильності та своєчасності сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу, та повідомляє наступне. Відповідно до пункту 9 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України (абзац 5 пункту 9 статті 1 Закону). Форма звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування передбачена додатком 4 до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740. Іншої форми звітності законодавством не передбачено. 

Нотаріальна палата України отримати повну версію статті