ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПЕРЕВІРКОЮ НОТАРІУСАМИ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ ПРИ ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

З 01 квітня 2019 року Державним підприємством «Національні інформаційні системи» запроваджено нове програмне забезпечення Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — ДРОРМ) на платформі UnityBase («UB»).

Серед основних змін, пов’язаних з вказаним оновленням, є скасування технічної можливості внесення декількох осіб до параметрів запиту при формуванні заяви про надання інформації з ДРОРМ під час перевірки нотаріусом відсутності податкової застави.

У зв’язку з чим актуалізовано питання визначення випадків обов’язкової перевірки наявності/відсутності податкової застави за ДРОРМ, зокрема перевірки наявності/відсутності податкової застави у набувача та другого з подружжя відчужувача при посвідченні правочинів про відчуження (заставу) нерухомого (рухомого) майна.

Щодо дотримання нотаріусами процедури перевірки податкової застави при вчиненні нотаріальних дій

Підпунктами 2.1–2.3 пункту 2 глави 2, підпунктом 5.30 пункту 5 глави 2, підпунктом 6.1. пункту 6 глави 2, підпунктом 7.5. пункту 7 глави 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, передбачено:

– при посвідченні правочинів про відчуження або заставу (іпотеку) нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність податкової застави шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– договори про відчуження або заставу рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги;

– при посвідченні аграрної розписки нотаріус перевіряє відсутність обтяження за відомостями, що містяться в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (в т.ч. податкової застави);

– розірвання договорів, предметом яких є майно, що перебуває у податковій заставі, здійснюється за письмовою згодою відповідного податкового органу.

Крім того, з аналізу пункту 92.2 статті 92 Податкового кодексу України вбачається необхідність перевірки податкової застави також при передачі майна в оренду (лізинг).

Договори про відчуження майна (майнових прав) платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі, посвідчуються за умови письмової згоди відповідного податкового органу, з урахуванням положень статті 92 ПКУ.

Нотаріальна палата України отримати повну версію статті