ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ [ЩОДО ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ НОТАРІУСАМИ УКРАЇНИ]

08 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 04.12.2017 №3851/5, яким затверджено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Даними змінами:

1. Встановлено, що нотаріусу, з метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх осіб подається відповідна заява відчужувача.

У підпункті 1.8 пункту 1 глави 2 розділу ІІ: слова «нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання» замінити словами «нотаріусу подається відповідна заява відчужувача».

Стара редакція

Нова редакція

1.8. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, не­дієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання. 1.8. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, не­дієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріусу подається відповідна заява відчужувача.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 861 «Про внесення змін до постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 і Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117» внесено зміни до деяких нормативно-правових актів, якими, зокрема, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих осіб змінено на довідку про реєстрацію місця проживання особи, що видається органом реєстрації на кожного члена сім’ї за формою, встановленою в додатку 13 до Правил. У зв’язку із цим дана норма видалена з тексту Порядку вчинення нотаріальних дій як застаріла.

Разом з тим, слід звернути увагу нотаріусів, що відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Згідно з частиною другою статті 12 вказаного Закону неприпустиме зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень. Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що видається відповідно до закону.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону дитинства» батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання.

Таким чином, оскільки посвідчення нотаріусом правочину має відбуватися з дотриманням даних норм законодавства, нотаріус зобов’язаний впевнитися у тому, що при посвідченні правочину відсутня необхідність вимагати дозвіл органів опіки і піклування.

У відповідності до статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення нотаріальних дій нотаріус обов’язково використовує відомості Єдиного державного демографічного реєстру, а також Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що функціонують у системі Міністерства юстиції України.

Відповідно до статті 46 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу нотаріусів на доцільність встановлення фактів відсутності прав користування нерухомим майном у малолітніх/неповнолітніх осіб шляхом витребовування відповідних документів.

Цей факт в тому числі може підтверджуватися відповідними документами у вигляді витягів з реєстру територіальної громади про наявність серед зареєстрованих у відповідному житловому приміщенні малолітніх/неповнолітніх осіб, іншими відомостями, які дають змогу встановити даний факт.

Виключенням є житлові об’єкти, що знаходяться на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, оскільки щодо таких об’єктів нотаріус позбавлений можливості отримати легітимні документи чи актуальні дані з реєстрів.

Нотаріальна палата України отримати повну версію статті