Експрес-аналіз до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

1 жовтня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII (далі — Закон № 2148).
Мета цього Закону — проведення пенсійної реформи в Україні, уніфікація звітності щодо збору на пенсійне страхування та єдиного соціального внеску, а також посилення контролю за їх сплатою.
Цим Законом внесені суттєві зміни до діючого законодавства, які безпосередньо стосуються нотаріусів України.

1. Закон України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Стаття 8 Закону була доповнена частиною чотирнадцятою наступного змісту:
«Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України».
Ці зміни діють з 11 жовтня 2017 року.
Необхідно звернути увагу, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).
Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011 затверджено Положення про Пенсійний фонд України, відповідно до якого
Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.
Згідно з цим Положенням Пенсійний фонд України для виконання покладених на нього завдань має право одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані.
23 липня 2014 року Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова № 280 «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України», в якій також не зазначено про право Пенсійного фонду України звертатися із запитами до самозайнятих осіб, зокрема нотаріусів.
Відповідно до пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148 Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Таким чином, нотаріус може надавати на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України інформацію про суму договорів купівлі-продажу, які були посвідчені після 11 жовтня 2017 року, з урахуванням внесення відповідних змін до нормативно-правових актів щодо наділення Пенсійного фонду України повноваженнями на звернення із запитами до самозайнятих осіб.

2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464)

Внесені зміни починають діяти з 01 січня 2018 року.
Підпункт 4 статті 1 Закону № 2464 викладений в наступній редакції: «максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок». Фактично розмір єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) суттєво збільшиться.
Також внесені зміни до пункту 4 статті 4 Закону № 2464, в якій зазначено про звільнення від сплати за себе єдиного внеску фізичних осіб — підприємців та членів фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Проте до цього переліку не включені самозайняті особи, тобто нотаріуси — пенсіонери або нотаріуси з інвалідністю, в яких залишається обов’язок щодо сплати ЄСВ на відміну від інших платників.
Ця норма порушує головний припис Конституції України: усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Також внесені зміни до статті 9 Закону № 2464.
Платники єдиного внеску (нотаріуси) зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
При цьому не було внесено змін до пункту 2 статті 7: базою нарахування ЄСВ залишилась сума доходу (прибутку), отриманого від нотаріальної діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, тобто сума доходу, яка отримана нотаріусом за календарний рік.
Такі щоквартальні платежі ЄСВ можуть носити тільки авансовий характер і сплачуватися з урахуванням пп. 2 ч. 2 п. 1 статті 9 Закону № 2464: у разі якщо таким

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті