ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ’Ї. ХТО ВИДАЄ ТА ЯК ОТРИМАТИ

Згідно з п.п. 1.9 п. 1 глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595 (далі — Порядок нотаріальних дій), з метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною, нотаріус вимагає подання довідки житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання та місця перебування осіб здійснюється органом реєстрації.

Згідно з Положенням про Державну міграційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 360, до основних завдань Державної міграційної служби України (далі — ДМС) належить реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєс­трації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій міг­рантів.

ДМС надає послуги згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання». Зазначений перелік не містить такої послуги, як видача довідки про склад сім’ї.

ДМС України та її територіальні підрозділи здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Слід наголосити на тому, що адресно-довідкові підрозділи територіальних органів ДМС України і підрозділи ДМС України за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних за відповідною формою надають відомості про місце проживання/перебування особи та інші персональні дані особи. Тобто надають не довідку про склад сім’ї або щодо зареєстрованих осіб у помешканні, а саме відомості про конкретну особу та її місце проживання або перебування.

Звичайно, може статися і так, що підрозділ ДМС, до якого надійде запит про надання інформації про склад сім’ї заявника, надасть інформацію про зареєстрованих у житловому приміщені осіб, але це буде скоріше винятком, ніж правилом. Особливо якщо врахувати, що згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Питання видачі довідок належить до компетенції органів місцевого самоврядування, тому кожна громада, кожне місто вирішує її по-своєму, шляхом прийняття власних правових актів.

У цій статті мова піде про те, як отримати довідку про склад сім’ї від підприємств та організацій, які володіють такою інформацією, на прикладі міста Харкова.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.04.2015 № 225 «Про визначення органів, що надають відомості про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб» (далі — Рішення про визначення органів) уповноваженою установою, підприємством (організацією), яка відповідає за надання відомостей (довідок), є:

Ігор Мачульський отримати повну версію статті