ДОГОВОРИ У СПАДКОВОМУ ПРАВІ

Ніколи не говоріть, що знаєте людину, якщо не ділили з нею спадку.

Іоганн Каспар Ла́фатер (швейцарський письменник ХVІІІ ст.)

До моменту набрання чинності Цивільним кодексом України 2003 року (1 січня 2004 року) в українському спадковому праві поняття договорів при оформленні спадщини взагалі не було відомо. На практиці нотаріально посвідчувалися договори про поділ спадкового майна, але укладання таких договорів було пов’язане не зі спадкуванням, а з розподілом майна, що було вже отримано у спадок, та на яке були видані відповідні свідоцтва нотаріусом, але права на яке ще не були зареєстровані належним чином.

Цивільний кодекс України (далі — ЦК) значно розширив права спадкоємців в оформленні своїх спадкових прав, закріпивши на законодавчому рівні можливість укладання низки договорів, що значно полегшують врегулювання взаємовідносин спадкоємців щодо розподілу спадщини у разі відсутності спору між ними.

До таких договорів можна віднести:

договір про зміну черговості одержання права на спадкування (ст. 1259 ЦК);

договір про зміну розміру частки у спадщині когось із спадкоємців (ст. 1267 ЦК);

договір про поділ спадщини (ст. 1278 ЦК).

До питань, які підлягають узгодженню між спадкоємцями, також можна віднести і питання тлумачення заповіту (ч. 1 ст. 1255 ЦК), питання продовження строку на подання заяви про прийняття спадщини (ч. 2 ст. 1272 ЦК), але врегулювання цих узгоджень спадкоємців відбувається відповідними згодами та іншими документами, складеними відповідно до закону.

Отже, розглянемо деякі аспекти укладання та нотаріального посвідчення договорів, які укладаються в рамках спадкової справи.

Оскільки можливість укладання таких договорів законодавець пов’язує з оформленням спадкових прав, а право на видачу свідоцтва про право на спадщину має нотаріус, у впровадженні якого є відповідна спадкова справа, то можна безспірно стверджувати, що і нотаріальне посвідчення таких договорів буде вчинюватися саме цим нотаріусом, оскільки саме цим нотаріусом може бути встановлений склад спадкового майна та коло спадкоємців, які закликаються до спадкування.

При цьому є декілька думок щодо зберігання примірника договору, який залишається у справах нотаріуса. Є думки, що примірники договорів, які укладаються спадкоємцями в рамках спадкової справи та мають за кінцеву ціль отримання свідоцтва про право на спадщину, повинні зберігатися у справі 02-10 «Інші договори». Але з такою точкою зору погодитися не можна, і перш за все тому, що окремо без спадкової справи такі договори не існують. Дублювати ж документи з метою формування кількох однакових справ для зберігання у різних нарядах недоцільно.

Аргументом зазначеного твердження також є і той факт, що примірники свідоцтв про право власності, які видаються другому з подружжя у разі смерті одного з учасників спільної сумісної власності, також зберігаються саме у спадковій справі, і нотаріуси України не формують окрему справу для зберігання таких свідоцтв.

Олена Чуєва отримати повну версію статті