ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ. АЛГОРИТМ ПОСВІДЧЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ

З часом все популярнішим стає мирне врегулювання спірних відносин подружжя між собою та відносно дітей шляхом укладання відповідних договорів, передбачених Сімейним кодексом України (далі — СК). Зокрема, договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно є сучасним та раціональним способом вирішення питань аліментних зобов’язань батьків малолітніх та неповнолітніх дітей. Для вашого вивчення пропонується конспект важливих питань та алгоритм дій при посвідченні такого договору.

ПРАВОВА ОСНОВА (МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА)

Сімейний кодекс України

Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

 1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

 2. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

 3. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

Стаття 180. Обов’язок батьків утримувати дитину

1. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Стаття 181. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину

1. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

2. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. <…>

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів <…>

2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів. <…>

ЮЛІЯ ПЕТУТІНА отримати повну версію статті