ДОГОВІР ПІДРЯДУ БУДІВНИЦТВА (ЗАВЕРШЕННЯ) ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

Одним із вигідних видів інвестицій є інвестування у будівництво.

За ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560XII (далі — Закон № 1560)1 інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.

Договором, який опосередковує здійснення інвестицій в об’єкти будівництва, є договір підряду об’єкта інвестування. Отже, договір будівельного підряду — це правова форма реалізації інвестицій.

Такий договір відповідно до ч. 2 ст. 875 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема, житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов’язаних із місцезнаходженням об’єкта.

Договір будівельного підряду є різновидом підрядних договорів і спрямовується на виконання певної роботи й отримання індивідуального результату праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми.2

До договору будівельного підряду застосовуються положення ЦК, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі ст. 875 ЦК за договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати в установлений строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи й оплатити їх.

Загальні умови укладення та виконання договорів у капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі — Загальні умови), вказують на можливість незбігу замовника та інвестора в одній особі.3

Ольга Розгон отримати повну версію статті