ДО ПИТАННЯ ПРО НЕРУХОМЕ МАЙНО

1. Як визначити статус об’єкта нерухомого майна, а саме чи відноситься той чи інший об’єкт до житлової чи нежитлової нерухомості? При визначені керуватися тільки нормами ДБН?

Відповідь
Відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі.
Поділ будівель на житлові та нежитлові закріплений у Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.
До житлових будівель відносяться: будинки одноквартирні (цей клас включає: будинки одноквартирні масової забудови, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, будинки дачні та садові); будинки з двома та більше квартирами; гуртожитки.
До нежитлових будівель класифікатор відносить: готелі; ресторани та подібні будівлі; будівлі офісні; будівлі торговельні; будівлі транспорту та засобів зв’язку; будівлі промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення, а також інші нежитлові будівлі.
Варто зазначити, що з метою оподаткування перелік об’єктів житлової нерухомості міститься у п.п. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПК). Так, до об’єктів житлової нерухомості належать: будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
У свою чергу, будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи: а) житловий будинок; б) прибудова до житлового будинку; в) квартира; г) котедж; ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах.
Слід зазначити, що діючий на сьогодні Житловий кодекс 1983 року, зокрема, ст. 4 цього Кодексу виділяє дещо інші об’єкти, які утворюють житловий фонд.
Щодо об’єктів нежитлової нерухомості, то згідно з п.п. 14.1.1291 п. 14.1 ст. 14 ПК до них належать будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

Ганна СІБІРЦЕВА отримати повну версію статті