ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

1. Втрачено державний акт про право власності на земельну ділянку, який було видано за життя спадкодавця та на його ім’я у 2008 році. У ДЗК і в Реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на цю земельну ділянку зареєстровано за життя власника (як право­встановлювальний документ зазначено саме цей державний акт).
Чи можливо в цій ситуації видати свідоцтво про право на спадщину, використовуючи відомості з ДЗК та інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно, отриману шляхом безпосереднього доступу нотаріуса? Чи виносити постанову про відмову у зв’язку з відсутністю прововстановлювального документа?

Відповідь
Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України (далі — ЗК) право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.
Стаття 126 ЗК встановлює, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
У ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено момент виникнення права власності, а саме: речові права на нерухоме майно виникають з моменту такої реєстрації.
Також п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ганна СІБІРЦЕВА отримати повну версію статті