ДІЯЛЬНІСТЬ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ НОТАРІУСІВ

Нотаріальна палата України (далі — НПУ) є недержавною професійною організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового членства відповідно до Закону України «Про нотаріат» та здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату (пункт у 1.1 статуту НПУ).

Відповідно до п. 2.3 статуту метою діяльності НПУ, серед іншого, є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, надання їм методичної допомоги.

Виконання вказаних завдань здійснюється шляхом реалізації різних заходів залежно від конкретної сфери правовідносин. Так, НПУ на постійній основі здійснює методичну допомогу, зокрема розробляє і оприлюднює методичні матеріали, посібники, висвітлює свою позицію з актуальних правових питань тощо.

До однієї зі сфер активної діяльності НПУ щодо захисту професійних прав нотаріусів останнім часом належить надання допомоги при застосуванні Міністерством юстиції України до нотаріусів засобів реагування за наслідками здійснення контрольних функцій.

Переважно це стосується випадків застосування санкцій при реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, а також є випадки звернень нотаріусів за наслідками проведення комплексних перевірок нотаріальної діяльності.

Чинне законодавство передбачає дві форми реалізації Мін’юстом контролюючих повноважень у сфері державної реєстрації:

1) шляхом розгляду скарг на дії державних реєстраторів;

2) проведення моніторингу та камеральних перевірок діяльності державних реєстраторів.

Правовою основою діяльності Мін’юсту із розгляду скарг є положення ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон про реєстрацію прав) та ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію осіб).

Відповідно до частини першої ст. 37 Закону про реєстрацію прав (ст. 34 Закону про реєстрацію осіб) рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

Володимир БІРЮКОВ отримати повну версію статті