ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СПАДКОЄМЦІВ ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ (ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЛИ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ)

При визначенні кола спадкоємців за законом законодавець виходить з різних критеріїв, включаючи перебування у кровних чи шлюбних зв’язках із спадко­давцем. Певним відступленням від цього підходу є склад спадкоємців четвертої черги, які наведеним критеріям не відповідають.
Специфікою четвертої черги спадкоємців за законом є дві обставини. По-перше, до неї включені особи, які не перебували зі спадкодавцем ні в шлюбних відносинах, ні в кровному спорідненні, а були пов’язані з ним лише спільним проживанням однією сім’єю. По-друге, для закликання до спадкування одного лише цього факту недостатньо, спільне проживання повинно тривати не менше п’яти років до часу відкриття спадщини. Варто зауважити, що закликання до спадкування у четверту чергу є унікальним підходом національного законодавця, його не знають цивільні кодекси інших країн.
У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років. У зв’язку з цим на практиці постає питання визначення кола спадкоємців цієї черги, а у процесуальному аспекті — доказування факту проживання однією сім’єю разом із спадкодавцем не менш як п’ять років. При визначенні кола осіб, які «проживали однією сім’єю», слід виходити із приписів ст. 3 Сімейного кодексу України (далі — СК), за якою сім’ю складають особи, що спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки. Це можуть бути особи, які не пов’язані із спадкодавцем кровним спорідненням, не були його родичами, зокрема няні, домашні працівниці, інші особи, які з певних причин проживали однією сім’єю із спадкодавцем. У тому разі, коли чоловік і жінка проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу, той з них, хто пережив, закликається до спадкування саме в четверту чергу.
Відповідно до п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила час­тини другої статті 3 СК про те, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Олег Печений отримати повну версію статті