ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СПАДКОВИХ СПРАВ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ ДЛЯ АРХІВНОГО ЗБЕРІГАННЯ

Формування спадкової справи — це групування документів, на підставі яких було відкрито спадкову справу та видано свідоцтво про право на спадщину.

Згідно з п. 11.1 Правил ведення нотаріального діловодства (далі — Правила) формування спадкової справи передбачає групування документів:

заяви про прийняття спадщини;

заяви про відмову від спадщини;

заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини;

заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину;

заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;

заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі);

претензії кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи;

заяви про відкриття спадщини та укладання договору на управління спадщиною;

заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень;

заява відказоодержувача про відмову від заповідального відказування тощо реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ і формуються у спадкові справи.

Наталія Лисиця отримати повну версію статті