ДЕРЖАВНІ ТА ЄДИНІ РЕЄСТРИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЕНА ВЕРСІЯ ДРОРМ. ПРОБЛЕМИ, ПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ

Уже з 2017 року урядом зроблено черговий крок у напрямку запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг у сфері реєстрації. Наголошувалось, що в Україні запроваджено електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через мережу Інтернет до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про державну реєстрацію виникнення, зміни або припинення обтяжень рухомого майна. Також було схвалено порядок забезпечення вільного доступу до вищезазначеного реєстру, визначено суб’єктний склад осіб, уповноважених на проведення відповідних реєстраційних дій. Безпосередній доступ до цього реєстру отримали посадові особи у зв’язку з виконанням покладених на них повноважень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 386 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна» було встановлено, що надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — Реєстр або ДРОРМ) в електронній формі стає доступним через офіційний веб-портал Міністерства юстиції України, витяг з Реєстру отримується щодо кожного окремого запису (якщо за ідентифікаторами пошуку в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна), а отримання відомостей з Реєстру буде відбуватися з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу та у формі безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру.

Наказом Міністерства юстиції України від 19.07.2017 № 2304/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5 «Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна» визначено, що реєстраторами Державного реєстру обтяжень рухомого майна є державні, приватні нотаріуси та їх помічники, державні та приватні виконавці, податкові керуючі, а також адміністратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна та його філії у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 830 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 386) встановлено такі розміри плати за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру, що зараховуються до державного бюджету.

МАРИНА ЄЛЬКІНА отримати повну версію статті