Щодо надання роз’яснень законодавства з окремих питань, пов’язаних з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно

ДЕРЖАВНА
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
УКРДЕРЖРЕЄСТР
вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660
Тел. 233-65-10, факс 233-64-98
Е-mail: info@drsu.gov.ua

http://www.drsu.gov.ua

Код ЄДРПОУ 37508344
27.02.2013 № C-156-6
На № _________ від ___________
Щодо надання роз’яснень законодавства з окремих питань, пов’язаних з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно
У Державній реєстраційній службі розглянуто Ваше звернення від 23.01.2013 щодо надання роз’яснень законодавства з окремих питань, пов’язаних з державною реєстрацією права власності на нерухоме майно, та повідомляється.
Перш за все зазначаємо, що основним нормативно-правовим документом, який регулює відносини, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, є Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон).
Відповідно до абзацу шостого частини другої статті 9 Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.
Виходячи зі змісту Вашого листа, Ви маєте намір укласти договір купівлі-продажу з відкладальною умовою.
Частиною першою статті 697 Цивільного кодексу України визначено, що договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із призначення та властивостей товару.
Згідно з пунктом 30 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703, для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі договору, відповідно до якого право власності або інше речове право на нерухоме майно набувається у зв’язку з настанням або ненастанням певної події, заявник, крім інших документів, що визначені Порядком, подає документ, що підтверджує факт настання або ненастання такої події.
Таким чином, у разі укладення договору купівлі-продажу з відкладальною умовою право власності у покупця виникає тільки після оплати відповідного товару, а тому для здійснення державної реєстрації права власності на підставі такого договору, необхідною умовою є подання особою, що звернулась за відповідною реєстрацією, документа, що підтверджує факт проведення такої оплати.
При цьому законодавство не передбачає, протягом якого строку з часу повної сплати товару за договором, в якому міститься відкладальна умова, набувач об’єкта нерухомого майна за договором має звернутися за державною реєстрацією права власності на нього.
В той же час згідно з частиною третьою статті 3 Закону права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації права власності та інших речових прав, крім випадків, установлених абзацами другим і третім частини п’ятої цієї статті, тобто крім випадків, коли така реєстрація проводиться нотаріусом (частина сьома статті 3 Закону).
Що стосується строків проведення державної реєстрації права власності, то слід зазначити, що частиною п’ятою статті 15 Закону визначено, що така реєстрація проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Одночасно зазначаємо, що листи Державної реєстраційної служби не встановлюють норм права, а носять лише інформаційний та роз’яснювальний характер.
Перший заступник Голови І.І. Завальна

отримати повну версію статті