Управління спадщиною (стаття 1285 Цивільного кодексу України)

ІРИНА СВЯТЕЦЬКА,
приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу
Управління спадщиною
(стаття 1285 Цивільного кодексу України)
Договір на управління спадщиною — новий вид договору, що був невідомий раніше в юридичній практиці. Метою укладання цього договору є забезпечення збереження спадкового майна до прийняття спадщини спадкоємцями або до визнання спадщини відумерлою за рішенням суду. Розглянемо це питання докладніше.
Перш за все, договір на управління спадщиною може охоплювати як все майно спадкодавця, так і певну його частину. Єдиною вимогою до майна є необхідність його охорони, утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій для підтримання його в належному стані. Це можуть бути цінні папери, нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки, приватні підприємства, худоба тощо.
Законодавець чітко передбачив, хто саме є установником управління:
нотаріус;
відповідний орган місцевого самоврядування, якщо в населеному пункті немає нотаріуса.
Нотаріусом може виступати як державний, так і приватний нотаріус, єдиною вимогою до якого є те, що він повинен здійснювати нотаріальну діяльність за місцем відкриття спадщини.
Договір на управління спадщиною може бути укладений за наявності таких умов:
смерть спадкодавця та пред’явлення свідоцтва про смерть;
подання до нотаріуса (посадової особи органу місцевого самоврядування) зацікавленою особою заяви про необхідність вжиття заходів щодо управління спадщиною;
відсутність спадкоємців або виконавця заповіту;
неможливість здійснення інших заходів щодо збереження спадкового майна, окрім укладання договору на управління спадщиною (наприклад, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна).
На підставі заяви зацікавленої особи про відкриття спадщини та необхідність вжиття заходів щодо управління спадщиною нотаріус заводить спадкову справу, перевіряє за даними Спадкового реєстру відомості про посвідчені заповіти та заведені спадкові справи. При цьому необхідно вимагати надання відомостей про відсутність спадкоємців, які фактично прийняли спадщину внаслідок постійного проживання разом з померлим.
Таку заяву нотаріусу можуть подати:
органи місцевого самоуправління;
oргани опіки та піклування;
кредитори;
особи, що перебували зі спадкодавцем у трудових правовідносинах;
представник органів державної податкової інспекції та інші.
Відповідно до статей 1268, 1269 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) законодавець передбачає два варіанти прийняття спадщини: подача заяви про прийняття спадщини або фактичне прийняття спадщини внаслідок постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Це означає, що перед укладанням договору на управління спадщиною нотаріус зобов’язаний витребувати інформацію, чи є у померлого спадкоємці, які прийняли спадщину внаслідок проживання разом з померлим. Якщо такі спадкоємці є, нотаріус відмовляє в укладанні такого правочину.
З метою виконання обов’язків щодо збереження спадкового майна особа, яка здійснює управління, має право здійснювати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
Договір на управління спадщиною є правочином зі скасувальною обставиною, оскільки права та обов’язки управителя припиняються з:
моменту з’явлення спадкоємців або
прийняття спадкоємцями спадщини.
Поява спадкоємців до прийняття ними спадщини має бути юридично підтверджена, наприклад, заявою про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
Згідно з абз. 6 п. 195 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття укладений договір діє до ухвалення судом рішення про визнання спадщини відумерлою.
Слід відзначити, що договір на управління спадщиною припиняє свою дію лише з появою спадкоємців і не припиняється при появі виконавця заповіту.
Доречно було б попереджати управителя про кримінальну відповідальність за ст.191 КК України в разі розтрати або утаювання спадкового майна, а також про матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду, про що зазначати в тексті договору на управління спадщиною.
Сторонами договору є:

ІРИНА СВЯТЕЦЬКА отримати повну версію статті