ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

ТЕТЯНА КИСЛЯК,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
У практиці нотаріусів часто постає питання, яким є порядок державної реєстрації права спільної сумісної власності подружжя на нерухоме майно, а саме: чи є необхідність внесення нетитульних власників до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП)?
Відповідно до ч. 1 ст. 355 Цивільного кодексу (далі — ЦК) України майно, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Отже, право спільної власності характеризується двома ознаками: єдністю об’єкта та множинністю суб’єктів права власності. Відповідно до ст. 368 ЦК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною (без визначення часток) власністю, якщо інше не встановлено законом або договором. Отже, при укладанні одним із подружжя договору купівлі-продажу нерухомого майна (за згодою іншого з подружжя) це майно належатиме подружжю на праві спільної сумісної власності. Виникнення цього права згідно зі ст. 182 ЦК України підлягає державній реєстрації. Відповідно до ч. 4 ст. 182 ЦК України порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість встановлюється законом. Відповідно до статей 2, 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон) право власності на нерухоме майно підлягає реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Стаття 11 Закону визначає структуру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у розділах якого містяться відомості про право власності та суб’єкта (суб’єктів) цього права. Відповідно до пункту 21 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться такі відомості про право власності: 1) форма власності; 2) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності).
Необхідно звернути увагу на такі правові засади державної реєстрації прав, викладені в ст. 3 Закону, як гарантування державою достовірності зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх обтяжень і визначення законодавцем моменту виникнення прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які підлягають державній реєстрації, з моменту такої реєстрації.

ТЕТЯНА КИСЛЯК отримати повну версію статті