Прийняття нотаріусом документів на зберігання за заявками юридичних осіб та громадян

Відповідно до ст. 96 Закону України № 3425-ХІІ від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» (зі змінами та доповненнями) та розділу 36 (пункти 308-312) Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 р., нотаріус приймає за заявками юридичних осіб та громадян документи на зберігання за описом. Опис складається в двох примірниках і підписується особою, яка здала документи на зберігання, та нотаріусом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий видається особі, яка здала документи на зберігання.
На прохання особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони

Володимир Попов отримати повну версію статті