ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ОКРЕМІ ПИТАННЯ

ОЛЬГА МАНГУШЕВА,
приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
ПРИЙНЯТТЯ В ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ОКРЕМІ ПИТАННЯ
З розвитком цивільного та господарського законодавства достатнім попитом сьогодні користується така нотаріальна дія, як прийняття в депозит грошей та цінних паперів. Разом з тим, виникає багато питань щодо застосування діючого законодавства при вчиненні цієї нотаріальної дії. Одним з таких спірних питань є можливість застосування в нотаріальному процесі ст. 48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
ДЕПОЗИТ (від латинського depositum — річ, віддана на схов) — матеріальна цінність (гроші, цінні папери тощо), яка вноситься на зберігання до банківських, адміністративних, судових, митних, нотаріальних, лікувальних та деяких інших установ і після настання певних умов підлягає поверненню особі, котра внесла матеріальну цінність, або за її розпорядженням чи на підставі закону — іншій особі. Операції за депозитом здійснюються банківськими, адміністративними, судовими, митними, нотаріальними та деякими іншими установами. У цивільному праві — це один із засобів виконання грошового зобов’язання.
Відповідно до ст. 537 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) боржник має право виконати свій обов’язок шляхом внесення належних з нього грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса в разі:

Ольга Мангушева отримати повну версію статті