НУМЕРАЦІЯ АРКУШІВ СПРАВИ. ЗМІНИ У СКЛАДІ ДОКУМЕНТІВ СПРАВИ

ВАЛЕНТИНА БЕРЕЖНА,
завідуюча Державним нотаріальним архівом в Автономній Республіці Крим
ГАННА ОЖЕГОВА,
юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
НУМЕРАЦІЯ АРКУШІВ СПРАВИ. ЗМІНИ У СКЛАДІ ДОКУМЕНТІВ СПРАВИ
ВИКОРИСТАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ
1. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (зі змінами).
2. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595 (далі — Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України).
3. Правила ведення нотаріального діловод¬ства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1318/18613 (зі змінами) (далі — Правила ведення нотаріального діловодства, Правила).
У цій статті ми розглянемо такі питання, як нумерація аркушів справи (при цьому зробимо акцент на помилках у нумерації аркушів справи) та зміни у складі документів справи.
Перш за все зазначимо, що згідно з п. 12.1 Правил нумерація аркушів вимагається для справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.
НУМЕРАЦІЯ АРКУШІВ СПРАВИ
Відповідно до пп. 12.1.1 Правил всі аркуші в справі, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, мають бути пронумеровані. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Чисті аркуші не нумеруються.
Номери на аркушах проставляються в правому верхньому куті. Правила вимагають проставляти номери аркушів або нумератором, або простим олівцем, застосування чорнила, пасти або кольорових олівців забороняється. Нумерація проставляється таким чином, щоб не зачепити текст.
Згідно з пп. 12.1.5 Правил аркуш формату, більшого ніж формат А4, підшивається за один бік і нумерується як один аркуш у правому верх¬ньому куті, а потім фальцюється на формат А4. Згідно з пп. 12.1.6 Правил якщо до справи підшиваються конверти з вкладеннями, то спочатку нумерується конверт, а потім вкладення.
ПОМИЛКИ В НУМЕРАЦІЇ АРКУШІВ СПРАВИ

Валентина БЕРЕЖНА отримати повну версію статті