НЕОДНОЧАСНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ НА СТАТУТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ВІКТОРІЯ ГОЛОБОРОДЬКО,
приватний нотаріус Севастопольського міського нотаріального округу
НЕОДНОЧАСНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ НА СТАТУТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Стаття 87 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) встановлює, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово й підписуються всіма учасниками (засновниками); статут є установчим документом для певних видів юридичних осіб. Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші розділи залежно від виду особи, тобто статут — це Основний закон будь-якої юридичної особи, який визначає мету її існування й порядок діяльності.
Формулювання положень статуту — це узгоджена співпраця всіх учасників (засновників), результатом чого є викладений письмово документ — статут юридичної особи, який має бути підписаний усіма учасниками (засновниками), і справжність їхніх підписів повинна бути нотаріально засвідчена.
Однією з нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, є засвідчення справжності підпису на документі. Порядок вчинення цієї дії регламентується гл. 11 Закону України «Про нотаріат» та розділом 28 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Інструкція). Розглянемо поетапно процедуру вчинення цієї нотаріальної дії за обставин, що статут підписується не всіма учасниками (засновниками) одночасно.
Перший етап — перевірка нотаріусом дотримання вимог до документа, на якому засвідчується справжність підпису:
Пункт 260 Інструкції встановлює, що нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону та які не мають характеру угод і не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини. Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою (п. 261 Інструкції).
Таким чином, можна назвати такі умови для засвідчення справжності підпису:

Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО отримати повну версію статті