ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ (ПОДАТКОВА, ПЕНСІЙНА ТА ІНШІ) ДО ПОСЛУГ НОТАРІУСА

Відповідно до чинного законодавства України платники податків та зборів зобов’язані періодично звітувати перед контролюючими органами, шляхом подання їм відповідної звітності. При цьому законодавством передбачено декілька альтернативних способів подання звітності:
на паперових носіях — особисто, через уповноважену особу або поштою;
на паперових носіях разом з електронним дублікатом цього звіту на електронному носії (дискеті, диску тощо), створеним за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення у визначеному форматі;
в електронній формі (у вигляді електронних документів) — засобами телекомунікаційного зв’язку загального користування до Центру обробки електронних звітів, у тому числі й через посередника.
Останнім часом в Україні активно впроваджується подання звітності в електронному вигляді як крок до розвитку інформаційного суспільства. Сьогодні можливе подання звітності в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку до таких державних структур: Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), Пенсійного фонду України (ПФУ), Державного комітету статистики України, Державного центру зайнятості України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, Міністерства праці та соціально політики України, Міністерства промислової політики України та Державної комісії з цінних паперів України. Впровадження автоматизованої системи подання звітності в електронному вигляді має такі переваги перед існуючою системою:
зменшення паперового документообігу;
вивільнення часу платників податків;
спрощення та скорочення процедури подання звітності;
гарантія доставки та збереження документів, їх автентифікації, цілісності та конфіденційності;
обмеженість у спілкуванні з представниками контролюючих органів;
уникнення необґрунтованих виїзних перевірок;
заощадження ресурсів за рахунок використання оперативного електронного архіву;
підвищення рівня обслуговування платників податків та зборів.
Для подання звітності в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку з робочого місця нотаріуса необхідно виконати наступні умови:
Встановити програмне забезпечення для підготовки звітних документів, яке формує електронний документ у належному вигляді (комерційні програми: «1С-Бухгалтерія», «Бест-Звіт Плюс», «Парус» або безкоштовні програми: «Податкова звітність», «Автоматизоване робоче місце — звіт страхувальника»).
Встановити програмне забезпечення шифрування та накладання електронного цифрового підпису, яке має сертифікат відповідності або експертний висновок Держспецзв’язку (видається безкоштовно в центрі сертифікації ключів при отриманні сертифікованих ключів).
Мати доступ до мережі Інтернет (якщо у Вас немає виходу в Інтернет, зашифровану електронну звітність без ризику можна відправити з будь-якого інтернет-кафе).
Після цього можна здійснювати формування та подання на електронну адресу контролюючих органів податкової, пенсійної, статистичної звітності, реєстрів податкових накладних, звітності до фондів соціального страхування та центру зайнятості в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України. Розглянемо більш послідовно весь процес формування та подання нотаріусом звітності в електронному вигляді до найбільш поширених державних органів.
І. Порядок подання нотаріусом звітності в електронному вигляді до органів Державної податкової інспекції
1. Підключення до системи подання звітності
Подавати податкову звітність в електронному вигляді мають право в добровільному порядку всі платники податків — юридичні та фізичні особи (відповідно до Закону України № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»). Для цього необхідно укласти договір з акредитованим центром сертифікації ключів (далі — АЦСК) та договір з державною податковою інспекцією.
Щоб застосовувати електронний цифровий підпис (ЕЦП), у платника податків мають бути два ключі — закритий та відкритий. Закритий (особистий) ключ, який використовується для підписання електронних документів, відомий тільки платнику податків. Відкритий ключ, який використовується для перевірки дійсності ЕЦП, навпаки, повинен бути відомий будь-якому одержувачу електронних документів. Відкритий ключ знаходиться в сертифікаті. Сертифікат — це електронний документ, який містить інформацію про власника ключа. Договір з АЦСК укладається строком на один рік, який за бажанням власника пролонговується кожен рік. Договір з податковою інспекцією діє до закінчення терміну дії посилених сертифікатів відкритих ключів, тобто до закінчення терміну дії ЕЦП, який автоматично пролонговується при створенні нових посилених сертифікатів відкритих ключів. При поданні звітів ЕЦП дозволяє податковим органам не тільки ідентифікувати особу, яка його підписала, але й встановити, що інформація в електронному документі не була спотворена. Використання такого підпису захищає файли відправлених електронних документів від змін. Після укладення договору АЦСК надає клієнту пакет «клієнта АЦСК», а саме:
закриті ключі електронного цифрового підпису;
відкриті ключі — сертифікати (в електронному вигляді, а за потреби і в паперовому);
програмне забезпечення для підписання та відправлення звітності через Інтернет.
Для підписання звітів платнику податків, наприклад приватному нотаріусу, необхідні два ключі (підпис нотаріуса (директора) та цифрова печатка нотаріуса). Вартість ключів розрізняється залежно від АЦСК. Наприклад: в АЦСК «Український сертифікаційний центр» один ключ для подання всіх видів звітності коштує 42 грн., у АЦСК «Masterkey» і «УСС» — від 78 грн. до 120 грн.
Після того, як отримали пакет клієнта АЦСК, можна йти до податкової інспекції для укладання договору. З собою необхідно взяти диск з сертифікатами в електронному вигляді, на вимогу податкової — один примірник сертифікатів у паперовому вигляді та два примірники договору з ДПІ (знаходиться в програмному забезпеченні, яке надає АЦСК, або можна скачати з сайта ДПАУ (www.sta.gov.ua)), підписані нотаріусом (директором) і завірені печаткою. Уклавши договір, можна сміливо подавати звітність в електронному вигляді до ДПІ.
2. Формування звітності

Людмила ЛИСЯК отримати повну версію статті