ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Незважаючи на те, що на перший погляд скасування довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, не повинне викликати труднощів, але враховуючи той факт, що на форумі сайта «Юридичний радник» (www.yurradnik.com.ua) ця тема порушується знову і знову, вважаю за доцільне з’ясувати деякі питання щодо дій, які вчинює нотаріус у цьому випадку.
Яким чином відбувається процес припинення дії довіреності?
Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), а саме ч. 3 ст. 237, встановлено, що представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю (ч. 1 ст. 244 ЦКУ).
Таким чином, будь-яка довіреність, яка видається довірителем повіреному на вчинення правочину та нотаріально посвідчується, ґрунтується на договорі, а саме на договорі доручення, укладеному сторонами в порядку ст. 1000 ЦКУ. Оскільки законом не передбачено форму, в якій повинен укладатися договір доручення, то зовсім зрозумілим є той факт, що такий договір, якщо його сторонами є фізичні особи, може бути укладено в усній формі (ч. 3 ст. 206 ЦКУ).
На практиці здебільшого так і відбувається. Договір доручення укладається довірителем та повіреним у простій письмовій формі, а для представництва перед третіми особами в порядку ч. 1 ст. 1007 ЦКУ довіритель на вчинення юридичних дій видає довіреність, яка підлягає нотаріальному посвідченню в разі, якщо правочин, на вчинення якого видана довіреність, вчиняється в письмовій формі з нотаріальним посвідченням.
Згідно зі ст. 651 ЦКУ розірвання договору допускається за згодою сторін. Розірвання договору за згодою сторін є підставою для припинення зобов’язань, що виникли у зв’язку з його укладанням (ч. 2 ст. 653 ЦКУ).
Розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що розривається (ст. 654 ЦКУ). Таким чином, оскільки договір доручення, як правило, укладається сторонами в усній формі, то й розірвання такого договору можливе за усною вимогою сторін.

Олена Чуєва отримати повну версію статті