ЧИ МОЖЛИВА РЕСТИТУЦІЯ НАЦІОНАЛІЗОВАНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ?

Реституція власності є процесом повернення власності колишнім власникам. Вона була застосована в країнах Східної та Центральної Європи і була обумовлена тим, що її реалізація є одним із критеріїв для оцінки демократичного прогресу держав, які прагнуть до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та у Європейському союзі. За офіційною позицією США: успішна програма реституції майна є показником ефективності верховенства права в демократичній країні [1]. Активно реституцію підтримує World Jewish Restitution Organization (WJRO), яка представляє світове єврейство у задоволенні позовів про відновлення єврейської нерухомості в Європі (за межами Німеччини та Австрії) [2]. Відомо, що Україна намагається отримати членство у НАТО та ЄС, а тому перед державою може постати питання про застосування процедури реституції власності. У зв’язку з чим ця тема є актуальною для обговорення серед юристів.

І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РЕСТИТУЦІЇ ВЛАСНОСТІ

Реституція може розглядатися у двох аспектах:

1) як наслідок недійсності правочину;

2) як повернення майна колишнім власникам (фізичним, юридичним особам), яке було націоналізовано, конфісковано, реквізовано комуністичною державою, державою­окупантом або залишено власниками внаслідок внутрішнього переміщення/депортації у країні проживання.

Останній аспект реституції нами буде розглянуто у цій статті. Види реституції (привернення) можна класифікувати залежно від:

1) об’єкта: реституція землі, реституція нерухомого майна, реституція культурних цінностей, реституція релігійного майна;

2) суб’єкта: реституція власності фізичних осіб; реституція власності юридичних осіб, зокрема релігійних організацій;

3) підстав проведення: реституція націоналізованого майна; реституція конфіскованого майна; реституція майна, що було залишено особами, які були депортовані; реституція майна, що було залишено внутрішньо переміщеними особами.

ІІ. ЮРИДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ

В УКРАЇНІ Україна все ще не визначилась щодо реституції власності, а тому законодавство у цій сфері відсутнє. При цьому у світі реституція власності застосовується для відновлення законного володіння, яке було порушено під час комуністичного та націонал­соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Відновлення права власності обумовлено тим, що держава заволоділа майном насильницьким шляхом. Факт незаконного заволодіння об’єктами приватної власності повинен підтверджуватися державою, шляхом визнання актів насильства з боку держави під час набуття права державної власності на такі об’єкти. Цей підхід надає можливість виявити юридичні передумови застосування реституції націоналізованої власності. Тому розглянемо їх. В Україні акти насильства під час заволодіння об’єктами приватної власності державою підтверджені.

Ольга АВРАМОВА отримати повну версію статті