АЛГОРИТМ ДІЙ ТА ШПАРГАЛКА ПРИ РОБОТІ З UB

Відповідно ч. 1 ст. 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом. Отже, очевидним є те, що у випадках, передбачених приписами чинного законодавства України, та, враховуючи зміст даних правових норм, ця процедура є безумовною та загальнообов’язковою.

Питання належного здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завжди було та й донині посідає провідне місце в аспекті законодавчого забезпечення дотримання захисту прав та законних інтересів, у першу чергу — самого власника того чи іншого об’єкта нерухомого майна, а в окремих випадках — інших осіб, які мають певні права на відповідне майно, що виникло відповідно до положень чинних нормативно-правових актів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 (у редакції Закону від 04.06.2017) (далі — Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону нотаріус є державним реєстратором — однією зі складових частин організаційної системи державної реєстрації прав у розумінні ч. 1 ст. 6 цього Закону.

На сьогодні в Україні одним із можливих варіантів / законодавчо встановлених випадків проведення процедури державної реєстрації прав відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 19 Закону є проведення реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом, що відбувається невідкладно після завершення нотаріальної дії, але не пізніше строків, встановлених законом.

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 20 Закону заява про державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва одночасно із завершенням такої дії обов’язково формується та реєструється нотаріусом, яким вчинено таку дію. Саме тому в абз. 5 ч. 5 ст. 3 Закону передбачено, що державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

У зв’язку з тим, що на будь-якому етапі проведення процедури державної реєстрації права власності та інших речових прав нотаріус, зазвичай, може зіштовхнутися саме з технічними проблемами роботи у вищевказаному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вважаю, що в інтересах самого нотаріуса необхідним є постійне вдосконалення своїх професійних навичок з питань проведення процедури державної реєстрації прав, а також безперервне «тримання руки на пульсі» у сфері внесення змін до механізму роботи самого Державного реєстру.

Зокрема, наразі слушним буде звернути увагу на відображення даних у черзі заяв, що відбувається із застосуванням «світлофора» — кольорових позначок, які сигналізують про наближення терміну розгляду заяви.

Після реєстрації заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та встановлення терміну розгляду певного виду заяви за строками самим реєстратором відповідно до обраного періоду після натискання кнопки «зареєструвати» біля номера заяви з’являється кольорова смужка з певним видом кольору.

Отже, колір тексту може бути: чорний, сірий, червоний.

Колір позначки, у свою чергу, може бути: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений або позначка відсутня.

 

Тетяна МАРЧУК отримати повну версію статті