АГРАРНІ РОЗПИСКИ — ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Сьогодні аграрна розписка — це альтернативний варіант кредитування сільськогосподарських виробників, особ ливо середніх та дрібних, які практично не мають доступу до кредитних ресурсів комерційних банків. Механізм видачі аграрних розписок запрацював у деяких областях України з 2015 року. Протягом 2018 року видача аграрних розписок почала застосовуватись на всій території України. У зв’язку з тим, що аграрна розписка — відносно новий вид документа зі своїми певними особливостями, при її практичному застосуванні, природно, виникає низка питань, у тому числі і при нотаріальному посвідченні. Згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі — Закон) аграрна розписка — товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Товаророзпорядчий документ — документ, який підтверджує право власності його держателя на речі, які зазначені в цьому документі, та надає йому право розпоряджатися цими речами шляхом розпорядження самим документом. Відповідно до виду зобов’язання аграрні розписки поділяються на товарні аграрні розписки та фінансові аграрні розписки. Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону товарна аграрна розписка — це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою. Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону фінансова аграрна розписка — це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості. Отже, товарна аграрна розписка та фінансова аграрна розписка відрізняються предметом зобов’язання.

Вікторія МОРОЗОВА отримати повну версію статті