НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ

На мій погляд, найбільшим багатством нотаріальної контори є не печатка і бланки, а архів. Адже люди звертаються за оформленням найціннішого майна, бізнесу. І для багатьох людей саме майнові питання є куди більш інтимними, ніж подробиці сімейного життя. І, певно, кожен колега хоч раз за свою практику стикався з інтересом сторонніх до саме цього боку життя своїх клієнтів.

Нотаріус є не лише першою особою, яка попередить про права і наслідки укладеного правочину, буде старанним хранителем цих документів, а й до останнього зберігатиме в таємниці сам факт підписання документів.

Проте є випадки, коли нотаріус може відкрити таємницю вчинення нотаріальної дії. Але ці випадки кожного разу є надзвичайними. І нехтування знаннями всіх тонкощів і особливостей розголошення таємниці вчинення (чи не вчинення) нотаріальної дії може мати дуже негативні, в першу чергу для нотаріуса, наслідки.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон) нотаріальна таємниця — сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки тощо. Саме за порушення ч. 1 ст. 8 Закону згідно з п. «ж» ч. 2 ст. 12 Закону може бути анульовано свідоцтво про право заняття нотаріальною діяльністю. Що в свою чергу може стати підставою для звернення до суду зацікавлених осіб з цивільним позовом до особи, винної у розкритті таємниці вчинення нотаріальних дій для стягнення завданої шкоди, як моральної, так і матеріальної.

Збереженню нотаріальної таємниці держава надає неабияке значення, про що свідчить зміст ст. 8-1 Закону, а саме: Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Обов’язок зберігати таємницю вчинення нотаріальних дій покладено на всіх працівників нотаріальної контори, але насамперед нотаріус зобов’язаний організувати її збереження.

Неллі Побіянська отримати повну версію статті