2018. ЩО ЗМІНИЛОСЬ У ДЕКЛАРУВАННІ ДОХОДІВ?

І. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Податкова декларація — це документ, що подається платником податків контролюючому органу за місцем проживання платника податків у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику. Декларація відповідно до п. 49.18 ст. 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України подається за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — до 01 травня року, що настає за звітним. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі, — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк. На сьогодні форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556. Декларація складається із семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, та двох додатків до декларації (далі — додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4 та містять розрахунки окремих видів доходів
(витрат).

Олена Самощенко отримати повну версію статті