Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Книжковий світ

 • book_img

  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

  Автор(и): Страйд

  Впервые в уголовно-процессуальной науке на монографическом уровне рассмотрен комплекс актуальных правовых, теоретических и практических проблем обоснования решений в уголовном процессе Украины: разработан специальный понятийный аппарат, общий для обоснования всех процессуальных решений; рассмотрены вопросы, связанные с определением понятия, содержания и сущности обоснования процессуальных решений, раскрыты природа, характерные признаки, функциональное и целевое назначение этой деятельности; выявлены сущность и структура процесса обоснования уголовно-процессуальных решений; проанализированы средства обоснования уголовно-процессуальных решений, а также требования, предъявляемые к результату эт...

 • book_img

  СУЧАСНИЙ СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ

  Автор(и): Страйд

  Словник адресовано і він буде корисним науковим працівникам, студентам, аспірантам, викладачам вищих закладів освіти, а також усім правозастосувачам, які прагнуть правильного і повного розуміння термінології цивільного обороту.

 • book_img

  ФЕРМЕРСЬКI ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: землекористування, порядок створення, дiяльнiсть та припинення діяльності

  Автор(и): Страйд

  Це видання є найбільш вдалим та корисним науково-практичним коментарем порядку застосування законодавства України про фермерство та землю. У виданні подано характеристику фермерському рухові в Україні, здійснюється аналіз законодавчої бази фермерського господарства як суб'єкта аграрних відносин; досліджено його юридичні ознаки та подано визначення поняття цього господарства; розкрито відмінність його від інших аграрних суб’єктів; проаналізовано порядок створення фермерського господарства; його особливості пов’язано з правовими засадами діяльності фермерських господарств; підкреслено особливу роль земельних правовідносин у цих процесах, порядок припинення існування цих господарств. На підст...

 • book_img

  ОБЛІК ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Автор(и): Страйд

  У посібнику розглянуто питання бухгалтерського й податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій із давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій.

 • book_img

  ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО НА ЕТАПІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ РЕФОРМИ: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України

  Автор(и): Страйд

  Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого Монографію присвячено аналізу сучасних тенденцій розвитку європейського корпоративного права. Основним предметом дослідження виступає право Європейського Союзу (як наднаціонального утворення) та право Великої Британії. У роботі також проаналізовано законодавчий досвід інших європейських країн, США, Канади, Австралії тощо.Робота складається із двох частин. У першій висвітлено історію розвитку корпоративного права ЄС та Великої Британії, включаючи сучасний період реформ, розглянуто особливості джерел правового регулювання та основні правові конструкції у цій галузі. Досліджено також чинну правову базу процесу ад...

 • book_img

  Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 4 Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки

  Автор(и): ФО-П Колісник А.А.

  У четвертому томі коментарю розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини, представництво і довіреність, строки, позовна давність та особисті немайнові права фізичних осіб. Правове регулювання правочинів має універсальне значення і є основоположним для зобов’язань, воно стосується численних аспектів видів, форми правочинів, порядку їх вчинення та умов дійсності. Норми, присвячені об’єктам цивільних прав, так само носять загальний характер, оскільки цивільні правовідносини складаються з приводу визначених у главах 12–15 ЦК України об’єктів. На практиці виникає чимало питань стосовно представництва, оскільки ці відносини мають певні особливості. Строки відіграють також істотну роль у цивільн...

123