Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Книжковий світ

 • book_img

  Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 8. Договори про передачу майна у власність та користування

  Автор(и): Страйд

  У восьмому томі коментарю розглядається правове регулювання договорів про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд) та користування (найм (оренда), найм (оренда) житла, позичка). Договори про передачу майна у власність та користування мають важливе значення у цивільному законодавстві, оскільки вони є одними із основних договірних конструкцій сучасного цивільного обороту. Проблематика, яка розкривається у науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічнико...

 • book_img

  Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 7. Загальні положення про зобов’язання та договір.

  Автор(и): Страйд

  Сьомий том коментарю присвячено загальним положенням про зобов’язання (поняття, суб’єкти, виконання, види забезпечення виконання, припинення та правові наслідки порушення) та договір (поняття, види, зміст, укладення, зміна та розірвання). Проблематика, яка розкривається в науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні численних ситуацій, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України. Для адвокатів, нотаріусів, суддів, юристів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 • book_img

  ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: Науково-практичний коментар Том 1 Загальні положення

  Автор(и): Страйд

  У першому томі цієї книги коментуються загальні положення, що є основоположними для всіх цивільних відносин і застосовуються до тих, які регулюються в інших розділах та главах Цивільного кодексу України. Це насамперед сфера регулювання Цивільного кодексу України, тобто коло відносин, що іменуються цивільними з їх характеристикою та принципами цивільного законодавства, суб’єктний склад цивільних відносин та підстави їх виникнення, загальні засади захисту та відповідальності. Вказані поняття є визначальними для всіх цивільних відносин і тому мають найважливіше серед інших значення. Для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, юристів-практик...

 • book_img

  ХРЕСТОМАТІЯ НОТАРІУСА Зміни та доповнення Томи 1–3

  Автор(и): Страйд

  За останній рік прийнято багато нормативно-правових актів і внесено безліч змін до чинних нормативних актів, які регламентують діяльність нотаріату. З метою ознайомлення нотаріусів з останніми змінами в законодавстві і підтримки його в кодифікованому вигляді публікуємо доповнення до томів 1, 2, 3 «Хрестоматії нотаріуса» станом на початок червня 2009 року, насамперед з урахуванням тих змін, які набули чинності з прийняттям підзаконних нормативних актів на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» від 01.10.2008 р. № 614-VI, зокрема змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, унесених Наказом МЮ України від 15.06.2009 р. № 10...

 • book_img

  Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 6. Право інтелектуальної власності.

  Автор(и): Страйд

  Шостий том містить коментар до книги четвертої ЦК України. Шляхом аналізу та зіставлення наукових надбань у сфері досліджень права інтелектуальної власності, судової практики, європейського досвіду в коментарі не лише повніше розкривається зміст кожної статті, а й висвітлюються проблеми, що є підставою для їх застосування. У цьому томі коментуються законодавчі положення, що регламентують авторське право та суміжні права, право промислової власності, право на торговельну марку, географічне зазначення, комерційну таємницю. Для нотаріусів, суддів, адвокатів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 • book_img

  Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 5. Право власності та інші речові права .

  Автор(и): Страйд

  У п’ятому томі коментаря розглядається правове регулювання права власності (його суб’єктів, об’єктів, особливостей виникнення, здійснення, захисту та припинення), правового режиму спільної власності, права на чуже майно (володіння, сервітут, суперфіцій, емфітевзис). Право власності та права на чуже майно «відіграють» важливе значення у цивільному законодавстві, оскільки вони є системоутворюючими, одними з основних правових конструкцій сучасного цивільного обороту. Проблематика, яка розкривається в науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні численних ситуацій, які виникають на практиці при застосуванні ЦК У...

 • book_img

  Хрестоматії нотаріуса. Том 3

  Автор(и): ФО-П Лисяк Л.С.

  Ж. Висновки експертиз З. Узагальнення нотаріальної практики Міністерством юстиції України та Головними обласними управліннями юстиції МЮ України І. Судова практика

 • book_img

  Вексельне законодавство України. Науково-практичний коментар

  Автор(и): Страйд

  Вексельне законодавство, яким повинні керуватися суб’єкти зазначеного процесу, відрізняється від звичних нам законів, прийнятих нашим законодавцем. Адже Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі був розроблений іще в ХІХ столітті німецькими фахівцями в цій галузі. У посібнику надано коментар до вексельного законодавства на допомогу тим, хто намагається осягнути цю складну правову матерію. Книжка буде корисною не лише фахівцям, які потребують «шліфування» своїх знань, а й студентам, що тільки починають сягати вершин правових знань.

 • book_img

  Хрестоматія нотаріуса. Том 2

  Автор(и): ФО-П Лисяк Л.С.

  Е. Процедурні питання вчинення нотаріальних дій

 • book_img

  УЧАСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

  Автор(и): Страйд

  Монографію присвячено аналізу та вирішенню проблем участі територіальних громад сіл, селищ та міст у цивільних правовідносинах. Досліджуються історичні передумови становлення здатності територіальних публічно-правових утворень до участі в цивільних відносинах та їх сутність як учасників цих відносин, правові підстави та форми участі територіальних громад у цивільних правовідносинах, зокрема, у відносинах власності, у зобов’язальних відносинах та відносинах, що складають під час покладення на територіальні громади цивільно-правової відповідальності. У роботі сформульовано пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного законодавства, що регулюють участь територіальних громад у циві...

123