30 Січня 2015

Звернення щодо зниження ставки ЄСВ від 29.01.2015 за №1

Logo_APN_61

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ НОТАРІУСІВ МІСТА ХАРКОВА ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

61002, м. Харків, вул. Ольмінського, буд. 6

код ЄДРПОУ 24275948, п/р. 2600800119855 в АТ «РЕГІОН-БАНК» у м. Харкові, МФО 351254

(057) 714-27-90, (057) 714-27-89

 

«29» січня 2015 р. № 1

 

 

Голові Верховної Ради України

Гройсману В.Б.

 

Прем’єр-міністру України

Яценюку А.П.

 

Голові Комітету з питань податкової

та митної політики

Насірову Р.М.

 

Голові Державної

фіскальної служби України

Білоусу І.О.

 

Шановні колеги!

 

З набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VІІІ (далі — Закон № 77) наймані працівники нотаріуса і безпосередньо сам приватний нотаріус як самозайнята особа виявилися дискримінованими і фактично отримали заборону скористатися правом на зниження ставки єдиного соціального внеску!

У нашому зверненні ми не будемо торкатися фактичної нереальності виконання одночасно чотирьох умов для застосування понижуючого коефіцієнта 0,4 — щодо цього є вже багато коментарів. Ми звертаємо Вашу увагу на проблему повної відсутності в обумовлених випадках взагалі такого права та відразу пропонуємо шляхи її вирішення.

 І. Проблема використання зниження ставки єдиного внеску для нотаріусів як роботодавців

Закон № 77 передбачив зниження з 01.01.2015 ставки ЄСВ у частині нарахування. Реалізовано це через систему знижувальних коефіцієнтів до ставок ЄСВ,  що передбачено ч. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77:

«3. Установити, що з 1 січня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 та статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому пункту 1 частини першої статті 4 та статті 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,4 (крім виключень, передбачених цією частиною), у випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:

1) загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік; або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4);

2) середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 відсотків у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік;

3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не менше ніж 700 гривень;

4) середня заробітна плата по підприємству складе не менше трьох мінімальних заробітних плат.

З 1 січня 2016 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 та статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому пункту 1 частини першої статті 4 та статті 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,6.»

Але знизити ставку ЄСВ у частині нарахування можуть названі в абз. 2 та 3 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 роботодавці та ще добровільні платники єдиного внеску (названі у ст. 10).

А це:

1) абз. 2 — «підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами»;

2) абз. 3 — «фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);».

Нотаріуси як роботодавці названі в абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, на який немає посилання в абз. 1 ч. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77:

«фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);» 

ІІ. Проблема використання зниження ставки єдиного внеску для приватних нотаріусів як самозайнятих осіб

Також на нотаріусів — платників єдиного внеску зі своїх доходів від нотаріальної діяльності, не зрозуміло чому, не поширено застосування понижуючих коефіцієнтів для доходів, отриманих від їх нотаріальної діяльності. На наш погляд, ми як фізичні особи також маємо право претендувати на зниження розміру нарахування єдиного внеску на свої доходи.

На сьогодні ставку єдиного внеску для доходів від нотаріальної діяльності встановлено абз. 1 ч. 11 ст. 8 Закону № 2464 і складає вона 34,7% (у разі добровільної сплати ставка внеску дещо збільшується).

Більше того, для добровільних платників єдиного внеску ч. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77 передбачає застосування коефіцієнта для пониження ставки.

Отже, якщо нотаріус — добровільний платник, він зможе застосувати понижуючий коефіцієнт. А якщо сплачує «обов’язкову» ставку 34,7%, то застосувати коефіцієнт не можна?

Вихід із ситуації вбачається у внесенні змін, по-перше, до ч. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77, зазначивши, окрім абз. 2 та 3 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, ще й абз. 4, а також пункт п’ятий частини першої статті 4 — це посилання на платників єдиного внеску, що є самозайнятими особами («5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;»); та, по-друге, до ч. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77, зазначивши, окрім абз. 2 та 3 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, ще й абз. 4.

Тож бачимо, що про роботодавців-нотаріусів та нотаріусів як фізичних осіб, котрі займаються незалежною професійною діяльністю, теж громадян України, просто забули…

Згідно з Конституцією України усі громадяни України мають рівні права та обов’язки.

Знов-таки норми Конституції України забороняють будь-яку дискримінацію, в тому числі і за професійною належністю.

З огляду на викладене вище, та з метою однакового підходу до усіх платників внеску, громадян України

ПРОПОНУЄМО :

 перший абзац п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 77 викласти у такій редакції:

«3. Установити, що з 1 січня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 та статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1, а також пункті п’ятому частини першої статті 4 та статті 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,4 (крім виключень, передбачених цією частиною), у випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:».

 

З повагою

Президент

Асоціації нотаріусів м. Харкова

та Харківської області                                                                 В.М. Марченко

отримати