20 Січня 2016

Інформаційний лист щодо порядку дій нотаріуса як державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Інформаційний лист

щодо порядку дій нотаріуса як державного реєстратора

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

В зв’язку з набранням чинності 01 січня 2016 року Законом України “Про внесення змін до закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі — “Закон № 834”) Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – “Закон”) викладено в новій редакції.

Одночасно із Законом № 834 набрала чинності і Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі — “Постанова № 1127”), якою затверджений Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – «Порядок»), Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зокрема ч. 4 п. 3 Постанови № 1127 встановлено наступне:

«4) надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до впровадження програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, створеного відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою діючого програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.»

 

 

ДІЙСНІСТЬ РЕЧОВИХ ПРАВ

на нерухоме майно та їх обтяжень, що виникли до 1 січня 2013 року

 

Частиною 3 статті 3 Закону встановлено:

«3. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов:

1) реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

2) на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

4. Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно із вимогами цього Закону, крім випадків, коли речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними згідно з частиною третьою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 28 цього Закону.»

Отже у разі, коли для вчинення нотаріальної дії нотаріусу подається правовстановлювальний документ, з якого вбачається наявність реєстрації права власності, проведена належним чином до 01 січня 2013 року, то реєстрація права власності відчужувача відповідно до діючого законодавства не є обов’язковою.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР

в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

У випадку проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень нотаріусами як суб’єктами державної реєстрації адміністративний збір включається до складу доходів загального фонду Державного бюджету України.

Оплату послуг приватних нотаріусів регулює частина 3 статті 35 Закону:

«3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та акредитованих суб’єктів здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів адміністративного збору, що залишається у приватних нотаріусів або акредитованих суб’єктів, які здійснили державну реєстрацію прав.

Перерахування коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав здійснюється в установленому законодавством порядку.»

Слід звернути увагу, що Законом встановлено саме перерахування коштів адміністративного збору. На цей час порядок перерахування адміністративного збору приватним нотаріусам законодавством не встановлений. Вбачається можливим 60% адміністративного збору перераховувати на поточний рахунок приватного нотаріуса, відкритий в установі банку.

Вказана вище сума не є платою за вчинення нотаріальної дії і відповідно не підлягає відображенню в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Згідно ч. 4 ст. 20 Закону заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.

Отже, за проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень адміністративний збір має бути сплачений:

1) за проведення державної реєстрації державними нотаріусами – 100% адміністративного збору сплачується до Державного бюджету України;

2) за проведення державної реєстрації приватними нотаріусами:

- 40% адміністративного збору сплачується до Державного бюджету України,

- 60% адміністративного збору залишаються у приватного нотаріуса.

Розрахунок адміністративного збору для сплати протягом 2016 року в найбільш поширених випадках наводиться в таблиці 1.

Таблиця 1

РОЗРАХУНОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ

 

Строк

Розмір

Сума, грн.

100%

40%

60%

За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно

(крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс)

не перевищує

п’яти робочих днів

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

140,00

56,00

84,00

2 робочі дні

1 мінімальна заробітна плата

1380,00

552,00

828,00

протягом 24 годин,

крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

2 мінімальні заробітні плати

2760,00

1104,00

1656,00

протягом 2 годин,

крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

5 мінімальних заробітних плат

6890,00

2756,00

4134,00

За державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності

(крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс)

не перевищує п’яти робочих днів

50 відсотків адміністративного збору за державну реєстрацію права власності

70,00

28,00

42,00

2 робочі дні

690,00

276,00

414,00

протягом 24 годин,

крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

1380,00

552,00

828,00

протягом 2 годин,

крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

3450,00

1380,00

2070,00

За державну реєстрацію обтяжень

не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

0,05 розміру мінімальної заробітної плати

70,00

28,00

42,00

протягом 2 годин,

крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

690,00

276,00

414,00

За внесення змін до записів Державного реєстру прав,

 у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

не встановлений

0,04 розміру мінімальної заробітної плати

60,00

24,00

36,00

 

Строк державної реєстрації прав, визначений у днях, обраховується з дня реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.

Строк державної реєстрації прав, визначений у годинах, обраховується з часу реєстрації у базі даних заяв відповідної заяви про державну реєстрацію прав.

За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав фізичні та юридичні особи — під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом, а також інші особи згідно частини 4 cтатті 34 Закону.

Реквізити рахунків для обліку доходів Державного бюджету України розміщені на офіційному сайті Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області за адресою:

http://www.treasury.gov.ua/reg/control/kha/uk/publish/category/338916

Пошук слід здійснювати за кодом класифікації доходів бюджету 22012600 — Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Реквізити рахунків по Харківській області за ККДБ 22012600 додаються.

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Згідно пункту 2 Постанови № 1127, плата за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому така інформація отримується, округлюється до гривні та зараховується до державного бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

Реквізити рахунків для обліку доходів Державного бюджету України розміщені на офіційному сайті Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області за адресою:

http://www.treasury.gov.ua/reg/control/kha/uk/publish/category/338916

Пошук слід здійснювати за кодом класифікації доходів бюджету 22012700 — Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Реквізити рахунків по Харківській області за ККДБ 22012700 додаються.

Розрахунок плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що розрахована для сплати протягом 2016 року, наводиться в таблиці 2.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Підстава -
за надання інформації

Розмір

Сума, грн.

у паперовій формі

0,025 розміру мінімальної заробітної плати

34,00

в електронній формі

0,0125 розміру мінімальної заробітної плати;

17,00

нотаріусам під час
вчинення нотаріальних дій
з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

0,04 розміру мінімальної заробітної плати

55,00

ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ

за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав

 

Частиною 1 статті 21 Закону встановлено:

«1. Рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій формі.»

Оскільки діюче програмне забезпечення Державного реєстру прав не дозволяє за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав видати заявнику інформацію в електронній формі, до впровадження нового програмного забезпечення слід видавати за результатом розгляду заяв інформацію в паперовій формі.

Вбачається можливим до моменту впровадження програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, створеного відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, формувати інформацію з реєстру або у формі інформаційної довідки або у формі витягу. Інформація у формі витягу видається найбільш прийнятною, оскільки у всіх випадках вона відображає саме ті права та їх обтяження, які зареєстровані у відповідності з поданою заявою.

Згідно пункту 22 Порядку, інформація з Державного реєстру прав надається у паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Разом з інформацією нотаріус у випадках, встановлених Порядком, повертає заявнику оригінали документів, поданих для державної реєстрації прав.

У цьому разі заявник, що отримує зазначені документи, пред’являє документ, що посвідчує його особу, а також у разі необхідності – документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені іншої особи; нотаріус встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.

Після отримання документів на примірнику поданої заяви, що долучався до документів, поданих для державної реєстрації прав, заявником зазначаються відомості про отримання документів в повному обсязі. Вважається доцільним, щоб заявник написав власноручно:

«Документи отримані в повному обсязі.

        Дата, Підпис, пізвище, ініціали»

У разі відмови у проведенні державної реєстрації прав заявникові також повертається документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Оскільки новелами законодавства вперше впроваджена процедура видачі документа без підпису і печатки, з метою уникнення непорозумінь пропонується доводити до відома заявників інформацію про можливість перевірки дійсності документа, виданого з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на офіційному сайті Міністерства юстиції України, для чого слід пройти за наступними посиланнями:

Міністерство юстиції України ® Електронні сервіси онлайн ® Державні реєстри ® Перевірити виданий документ

http://rrpdoc.informjust.ua/

Для полегшення надання роз’яснень з цього питання разом з інформацією з реєстру пропонується надавати заявнику відповідну пам’ятку на аркуші формату А5, текст якої додається.

 

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТІВ

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

та їх обтяжень

 

Підпунктом 2 пункту 3 Постанови № 1127 встановлено:

«2) органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції в установленому законодавством порядку, до припинення надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України забезпечують формування та ведення реєстраційних справ відповідно до законодавства, у тому числі у разі проведення державної реєстрації прав іншими суб’єктами державної реєстрації не за місцезнаходженням майна, нотаріусами»

Згідно пункту 25 Порядку, подана заява (з відміткою про одержання документів), документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про сплату адміністративного збору, документи, які були роздруковані в процесі державної реєстрації прав та їх обтяжень, формуються у реєстраційну справу та передаються органові державної реєстрації прав за місцерозташуванням нерухомого майна в порядку, встановленому Мін’юстом.

На цей час діє Порядок передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений Наказом МЮУ № 111/5 від 20 січня 2012 року, який не встановлює строків передачі документів.

Таким чином, до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про припинення надання послуг органами державної реєстрації прав, утвореними Міністерством юстиції, нотаріуси передають документи для формування реєстраційної справи органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна в тому ж порядку, що діяв станом на 31 грудня 2015 року.

Слід зазначити, що діючим Порядком не передбачено виготовлення і долучення до реєстраційної справи паперових копій документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, а так само – копій документів, що встановлюють особу заявника.

Вважається доцільним передавати органам державної реєстрації прав з описом вкладення наступні документи:

1)    Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

2)    Квитанції:

-       про сплату адміністративного збору (приватні нотаріуси передають обидві квитанції: про сплату 40% і 60% збору),

-       за надання інформації;

3)    Пошук заяв в базі даних заяв;

4)    Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

5)    Рішення державного реєстратора;

6)    Інформація, сформована за результатом розгляду заяви.

 

АЛГОРИТМ ДІЙ НОТАРІУСА

як державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

Виконуючи функції державного реєстратора прав, до впровадження нового програмного забезпечення реєстру, нотаріус має вчинити наступні дії:

 1. Встановити особу заявника в порядку, передбаченому п. 8 Порядку. Слід звернути увагу, що Порядком не передбачене виготовлення копій документів, що встановлюють особу заявника.
 2. Перевірити наявність документа (документів) про сплату адміністративного збору та документа, що підтверджує внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, а також відповідність законодавству розмірів внесеної плати.
 3. Перевірити наявність оригіналів документів, необхідних для відповідної реєстрації прав. Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону та п.п. 41-53 Порядку.

Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об’єкта, також подається технічний паспорт на такий об’єкт (п. 54 Порядку).

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про її кадастровий номер, також подається витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку (п. 55 Порядку).

Слід звернути увагу, що Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не передбачене виготовлення паперових копій зазначених вище документів.

 1. За допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зареєструвати, сформувати та роздрукувати заяву у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та нотаріус проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, поданих для державної реєстрації прав.
 2. З поданих оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав, виготовити електронні копії таких документів шляхом їх сканування, долучити оригінали документів до зареєстрованої заяви.
 3. Встановити відсутність раніше зареєстрованих інших заяв на це саме майно в порядку, встановленому п.п. 12-14 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня  2011 року № 1141 (далі — Порядок № 1141). Сформувати та роздрукувати пошук заяв у базі даних заяв, без проставлення підпису і печатки.
 4. Здійснити пошук у Державному реєстрі прав відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інших речових прав та суб’єкта цих прав, іпотеку та суб’єкта цього прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав в порядку, установленому п.п. 10, 11 Порядку № 1141 та Наказом Міністерства юстиції України № 1844/5 від 14 грудня 2012 року. Результати пошуку не друкувати.

Під час проведення державної реєстрації прав використовуються відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав.

За відсутності відомостей у Реєстрі прав власності на нерухоме майно  використовуються наявні відомості, які містяться на паперовому носії інформації (реєстрові книги та реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

 1. Прийняти, відредагувати та роздрукувати рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації за результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав.

Редагуючи рішення, слід зробити наступну заміну:

Видалити абзац:

Додати натомість абзац:

Керуючись частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 16 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703, Керуючись частиною третьою статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127,

 

Слід звернути увагу, що згідно пункту 3 Порядку, на рішенні державного реєстратора не проставляється підпис та печатка.

 1. За результатом прийнятого рішення щодо державної реєстрації прав відкрити та/або закрити розділи в Державному реєстрі прав, внести до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав.
 2. За допомогою програмних засобів ведення Реєстру сформувати інформацію з нього.
 3. Задовольнити заяву.
 4. Видати заявнику документи. На примірнику заяви, що долучається до реєстраційної справи, заявником зазначаються відомості про отримання документів в повному обсязі.
 5. Передати документи для формування реєстраційної справи.

 

Консультативно – методична рада з питань нотаріату при Головному територіальному управлінні юстиції

у Харківській області