Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 8. Договори про передачу майна у власність та користування

 • book_img Автор(и): Страйд

  У восьмому томі коментарю розглядається правове регулювання договорів про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд) та користування (найм (оренда), найм (оренда) житла, позичка).
  Договори про передачу майна у власність та користування мають важливе значення у цивільному законодавстві, оскільки вони є одними із основних договірних конструкцій сучасного цивільного обороту.
  Проблематика, яка розкривається у науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником у вирішенні численних ситуацій, які виникають при застосуванні ЦК України.
  Для суддів, адвокатів, нотаріусів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


  Харків: Страйд, . - с.
  Обкладинка - <тверда>
  Видавнича вартість - грн.

  Замовити

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Цивільний кодекс України. Том 8». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ
  КНИГА П’ЯТА
  Зобов’язальне право 14
  Розділ III. Окремі види зобов’язань 14
  Підрозділ 1. Договірні зобов’язання 14
  Глава 54. Купівля-продаж 14
  § 1. Загальні положення про купівлю-продаж 14
  Стаття 655. Договір купівлі-продажу 14
  Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу 18
  Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу 26
  Стаття 658. Право продажу товару 27
  Стаття 659. Обов’язок продавця попередити покупця по права третіх осіб на товар 32
  Стаття 660. Обов’язки покупця і продавця у разі пред’явлення третьою особою позову
  про витребування товару 37
  Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця 41
  Стаття 662. Обов’язок продавця передати товар покупцеві 44
  Стаття 663. Строк виконання обов’язку передати товар 45
  Стаття 664. Момент виконання обов’язку продавця передати товар 46
  Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар 49
  Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов’язку передати приналежності товару
  та документи, що стосуються товару 51
  Стаття 667. Обов’язок продавця зберігати проданий товар 53
  Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару 54
  Стаття 669. Кількість товару 56
  Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару 58
  Стаття 671. Асортимент товару 60
  Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару 61
  Стаття 673. Якість товару 63
  Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства 67
  Стаття 675. Гарантії якості товару 70
  Стаття 676. Обчислення гарантійного строку 73
  Стаття 677. Строк придатності товару 76
  Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості 79
  Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець 83
  Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками
  проданого товару 85
  Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару 88
  Стаття 6811. Правові наслідки відкликання товару у покупця 90
  Стаття 682. Комплектність товару 94
  Стаття 683. Комплект товару 95
  Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару 96
  Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу 99
  Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку 101
  Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу 102
  Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу 106
  Стаття 689. Обов’язок покупця прийняти товар 109
  Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем 112
  Стаття 691. Ціна товару 117
  Стаття 692. Оплата товару 121
  Стаття 693. Попередня оплата товару 123
  Стаття 694. Продаж товару в кредит 124
  Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу 127
  Стаття 696. Страхування товару 128
  Стаття 697. Збереження права власності за продавцем 133
  § 2. Роздрібна купівля-продаж 138
  Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу 138
  Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу 142
  Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар 143
  Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк 149
  Стаття 702. Продаж товару за зразками 154
  Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів 157
  Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві 160
  Стаття 705. Договір найму-продажу 162
  Стаття 706. Ціна та оплата товару 164
  Стаття 707. Обмін товару 169
  Стаття 708. Права покупця в разі продажу йому товару неналежної якості 172
  Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків 176
  Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару
  неналежної якості 181
  Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товару 185
  § 3. Поставка 191
  Стаття 712. Договір поставки 191
  § 4. Контрактація сільськогосподарської продукції 196
  Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 196
  § 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 201
  Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу 201
  § 6. Міна 213
  Стаття 715. Договір міни 213
  Стаття 716. Правове регулювання міни 222
  Глава 55. Дарування 224
  Стаття 717. Договір дарування 224
  Стаття 718. Предмет договору дарування 226
  Стаття 719. Форма договору дарування 230
  Стаття 720. Сторони у договорі дарування 233
  Стаття 721. Обов’язки дарувальника 239
  Стаття 722. Прийняття дарунка 241
  Стаття 723. Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому 244
  Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов’язком передати дарунок
  у майбутньому 247
  Стаття 725. Обов’язок обдаровуваного на користь третьої особи 251
  Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов’язку на користь третьої особи 254
  Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника 255
  Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування 262
  Стаття 729. Пожертва 263
  Стаття 730. Права пожертвувача 266
  Глава 56. Рента 270
  Стаття 731. Договір ренти 270
  Стаття 732. Форма договору ренти 273
  Стаття 733. Сторони у договорі ренти 273
  Стаття 734. Передання майна під виплату ренти 275
  Стаття 735. Забезпечення виплати ренти 277
  Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти 278
  Стаття 737. Форма і розмір ренти 279
  Стаття 738. Строк виплати ренти 280
  Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти 281
  Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти 282
  Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти 284
  Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого
  під виплату безстрокової ренти 284
  Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого
  під виплату ренти на певний строк 286
  Глава 57. Довічне утримання (догляд) 286
  Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду) 286
  Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду) 290
  Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду) 295
  Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна,
  що є у спільній сумісній власності 299
  Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором
  довічного утримання (догляду) 303
  Стаття 749. Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) 304
  Стаття 750. Обов’язок набувача забезпечити відчужувача житлом 309
  Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача 311
  Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду) 311
  Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором
  довічного утримання (догляду) 315
  Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) 316
  Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду) 318
  Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду) 322
  Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача 326
  Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи — набувача 331
  Глава 58. Найм (oренда) 333
  § 1. Загальні положення про найм (оренду) 333
  Стаття 759. Договір найму 333
  Стаття 760. Предмет договору найму 348
  Стаття 761. Право передання майна у найм 359
  Стаття 762. Плата за користування майном 362
  Стаття 763. Строк договору найму 365
  Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку
  договору найму 372
  Стаття 765. Передання майна наймачеві 375
  Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві 377
  Стаття 767. Якість речі, переданої у найм 384
  Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм 388
  Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм 390
  Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм 393
  Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм 395
  Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі 401
  Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм 405
  Стаття 774. Піднайм 409
  Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю,
  переданою у найм 415
  Стаття 776. Ремонт речі, переданої в найм 416
  Стаття 777. Переважні права наймача 424
  Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм 429
  Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм 433
  Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв’язку з користуванням річчю,
  переданою у найм 435
  Стаття 781. Припинення договору найму 438
  Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму 441
  Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця 446
  Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача 449
  Стаття 785. Обов’язки наймача у разі припинення договору найму 452
  Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму 454
  § 2. Прокат 456
  Стаття 787. Договір прокату 456
  Стаття 788. Предмет договору прокату 459
  Стаття 789. Плата за прокат речі 460
  Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату 461
  Стаття 791. Особливості договору прокату 462
  § 3. Найм (оренда) земельної ділянки 463
  Стаття 792. Договір найму земельної ділянки 463
  § 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди 473
  Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди 473
  Стаття 794. Державна реєстрація права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі
  договору найму будівлі або іншої капітальної споруди 476
  Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм 479
  Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою 483
  Стаття 797. Плата за користування 487
  § 5. Найм (оренда) транспортного засобу 489
  Стаття 798. Предмет договору найму 489
  Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу 493
  Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу 494
  Стаття 801. Витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу 495
  Стаття 802. Страхування транспортного засобу 496
  Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу 503
  Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв’язку з використанням
  транспортного засобу 504
  Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує 505
  § 6. Лізинг 508
  Стаття 806. Договір лізингу 508
  Стаття 807. Предмет договору лізингу 516
  Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу 517
  Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
  предмета договору лізингу 523
  Глава 59. Найм (оренда) житла 525
  Стаття 810. Договір найму житла 525
  Стаття 8101. Оренда житла з викупом 532
  Стаття 811. Форма договору найму житла 543
  Стаття 812. Предмет договору найму житла 545
  Стаття 813. Сторони у договорі найму житла 550
  Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла,
  переданого у найм 553
  Стаття 815. Обов’язки наймача житла 554
  Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним 564
  Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб
  у житло 569
  Стаття 818. Тимчасові мешканці 573
  Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм 577
  Стаття 820. Плата за користування житлом 582
  Стаття 821. Строк договору найму житла 585
  Стаття 822. Переважні права наймача житла 588
  Стаття 823. Договір піднайму житла 595
  Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла 609
  Стаття 825. Розірвання договору найму житла 618
  Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла 645
  ГЛАВА 60. Позичка 648
  Стаття 827. Договір позички 648
  Стаття 828. Форма договору позички 651
  Стаття 829. Позичкодавець 652
  Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов’язку передати річ у користування 653
  Стаття 831. Строк договору позички 655
  Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі 655
  Стаття 833. Обов’язки користувача 656
  Стаття 834. Розірвання договору позички 657
  Стаття 835. Припинення договору позички 661
  Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею 662