Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 7. Загальні положення про зобов’язання та договір.

 • book_img Автор(и): Страйд

  Сьомий том коментарю присвячено загальним положенням про зобов’язання (поняття, суб’єкти, виконання, види забезпечення виконання, припинення та правові наслідки порушення) та договір (поняття, види, зміст, укладення, зміна та розірвання).
  Проблематика, яка розкривається в науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні численних ситуацій, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.
  Для адвокатів, нотаріусів, суддів, юристів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


  Харків: Страйд, . - 736 с.
  Форматом <А5>
  Обкладинка - <тверда>
  Видавнича вартість - 147 грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Назва книги». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ
  КНИГА П’ЯТА
  ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 11
  Розділ I
  Загальні положення про зобов’язання 11
  Глава 47
  Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні 11
  Стаття 509. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення 11
  Стаття 510. Сторони у зобов’язанні 16
  Стаття 511. Третя особа у зобов’язанні 20
  Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов’язанні 24
  Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов’язанні 45
  Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов’язанні 50
  Стаття 515. Зобов’язання, в яких заміна кредитора не допускається 51
  Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов’язанні 54
  Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов’язанні 55
  Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні 58
  Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні 59
  Стаття 520. Заміна боржника у зобов’язанні 61
  Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов’язанні 62
  Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов’язанні проти вимоги кредитора 62
  Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов’язанні,
  забезпеченому порукою або заставою 63
  Стаття 524. Валюта зобов’язання 64
  Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов’язання 65
  Глава 48
  Виконання зобов’язання 68
  Стаття 526. Загальні умови виконання зобов’язання 68
  Стаття 527. Виконання зобов’язання належними сторонами 72
  Стаття 528. Виконання обов’язку боржника іншою особою 78
  Стаття 529. Виконання зобов’язання частинами 86
  Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов’язання 91
  Стаття 531. Дострокове виконання зобов’язання 98
  Стаття 532. Місце виконання зобов’язання 104
  Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов’язання 114
  Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням 122
  Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов’язанням 130
  Стаття 536. Проценти 132
  Стаття 537. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса,
  нотаріальної контори 136
  Стаття 538. Зустрічне виконання зобов’язання 141
  Стаття 539. Виконання альтернативного зобов’язання 156
  Стаття 540. Виконання зобов’язання, в якому беруть участь
  кілька кредиторів або кілька боржників 165
  Стаття 541. Солідарне зобов’язання 169
  Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів 176
  Стаття 543. Солідарний обов’язок боржників 178
  Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов’язок, на зворотну вимогу 183
  Стаття 545. Підтвердження виконання зобов’язання 186
  Глава 49
  Забезпечення виконання зобов’язання 194
  § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов’язання 194
  Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов’язання 194
  Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання 198
  Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання 203
  § 2. Неустойка 207
  Стаття 549. Поняття неустойки 207
  Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку 225
  Стаття 551. Предмет неустойки 228
  Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки 233
  § 3. Порука 235
  Стаття 553. Договір поруки 235
  Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою 243
  Стаття 555. Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги 245
  Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов’язання 246
  Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником 247
  Стаття 558. Оплата послуг поручителя 248
  Стаття 559. Припинення поруки 249
  § 4. Гарантія 260
  Стаття 560. Поняття гарантії 260
  Стаття 561. Строк дії гарантії 269
  Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов’язання 272
  Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією 273
  Стаття 564. Обов’язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора 277
  Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора 279
  Стаття 566. Обов’язок гаранта 282
  Стаття 567. Оплата послуг гаранта 283
  Стаття 568. Припинення гарантії 284
  Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника 287
  § 5. Завдаток 288
  Стаття 570. Поняття завдатку 288
  Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення
  зобов’язання, забезпеченого завдатком 299
  § 6. Застава 305
  Стаття 572. Поняття застави 305
  Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги 307
  Стаття 574. Підстави виникнення застави 310
  Стаття 575. Окремі види застав 315
  Стаття 576. Предмет застави 323
  Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави 332
  Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності 336
  Стаття 579. Заміна предмета застави 338
  Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави 340
  Стаття 581. Страхування предмета застави 342
  Стаття 582. Оцінка предмета застави 344
  Стаття 583. Сторони у договорі застави 346
  Стаття 584. Зміст договору застави 350
  Стаття 585. Момент виникнення права застави 354
  Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави 356
  Стаття 587. Обов’язки володільця предмета застави 359
  Стаття 588. Наступна застава 361
  Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою 365
  Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави 368
  Стаття 591. Реалізація предмета застави 378
  Стаття 592. Дострокове виконання зобов’язання, забезпеченого
  заставою 388
  Стаття 593. Припинення права застави 391
  § 7. Притримання 405
  Стаття 594. Право притримання 405
  Стаття 595. Обов’язки кредитора, який притримує річ у себе 425
  Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор 427
  Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор 427
  Глава 50
  Припинення зобов’язання 430
  Стаття 598. Підстави припинення зобов’язання 430
  Стаття 599. Припинення зобов’язання виконанням 439
  Стаття 600. Припинення зобов’язання переданням відступного 441
  Стаття 601. Припинення зобов’язання зарахуванням 443
  Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог 449
  Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора 450
  Стаття 604. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін 452
  Стаття 605. Припинення зобов’язання прощенням боргу 455
  Стаття 606. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі 456
  Стаття 607. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання 457
  Стаття 608. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи 459
  Стаття 609. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи 461
  Глава 51
  Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання 470
  Стаття 610. Порушення зобов’язання 470
  Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов’язання 475
  Стаття 612. Прострочення боржника 480
  Стаття 613. Прострочення кредитора 485
  Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов’язання 488
  Стаття 615. Одностороння відмова від зобов’язання 495
  Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов’язання з вини кредитора 499
  Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання 504
  Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб 511
  Стаття 619. Субсидіарна відповідальність 513
  Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов’язку передати
  річ, визначену індивідуальними ознаками 518
  Стаття 621. Виконання зобов’язання за рахунок боржника 532
  Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов’язання в натурі 533
  Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язання 536
  Стаття 624. Збитки і неустойка 541
  Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання 546
  Розділ II
  Загальні положення про договір 556
  Глава 52
  Поняття та умови договору 556
  Стаття 626. Поняття та види договору 556
  Стаття 627. Свобода договору 591
  Стаття 628. Зміст договору 595
  Стаття 629. Обов’язковість договору 600
  Стаття 630. Типові умови договору 600
  Стаття 631. Строк договору 603
  Стаття 632. Ціна 605
  Стаття 633. Публічний договір 614
  Стаття 634. Договір приєднання 616
  Стаття 635. Попередній договір 621
  Стаття 636. Договір на користь третьої особи 628
  Стаття 637. Тлумачення умов договору 638
  Глава 53
  Укладення, зміна і розірвання договору 640
  Стаття 638. Укладення договору 640
  Стаття 639. Форма договору 651
  Стаття 640. Момент укладення договору 653
  Стаття 641. Пропозиція укласти договір 654
  Стаття 642. Прийняття пропозиції 663
  Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді 667
  Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді 668
  Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням 670
  Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах 673
  Стаття 647. Місце укладення договору 675
  Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади
  Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 678
  Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів 689
  Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах 693
  Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору 698
  Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин 706
  Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору 716
  Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору 721