Видавництво “СТРАЙД” stride_logo

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар Том 5. Право власності та інші речові права .

 • book_img Автор(и): Страйд

  У п’ятому томі коментаря розглядається правове регулювання права власності (його суб’єктів, об’єктів, особливостей виникнення, здійснення, захисту та припинення), правового режиму спільної власності, права на чуже майно (володіння, сервітут, суперфіцій, емфітевзис).
  Право власності та права на чуже майно «відіграють» важливе значення у цивільному законодавстві, оскільки вони є системоутворюючими, одними з основних правових конструкцій сучасного цивільного обороту.
  Проблематика, яка розкривається в науково-практичному коментарі, поради, бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при вирішенні численних ситуацій, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.
  Для нотаріусів, суддів, адвокатів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


  Харків: Страйд, . - с.
  Видавнича вартість - грн.

  Замовити

  Для отримання книги необхідно зробити оплату через банк або ощадкасу

  Необхідні атрибути для оплати:
  Отримувач ФО-П Лисяк Л. С., ідент. номер 2903716502, п/р 260070029077 в АТ "Скай Банк", м. Харкова МФО 351254. Призначення платежу: Оплата книги «Цивільний кодекс України. Том 4». У цій же графі також слід указати адресу, на яку надсилати книгу. ПДВ не передбачено.
  Після оплати книга буде відправлена рекомендованим листом поштою на адресу, яку Ви вказали.

  Для отримання довідок та рахунків-фактур (якщо потрібно):
  (057) 733-92-05
  (057) 731-87-09
  (057) 714-27-89
  e-mail: stride.zakaz@ukr.net

  Зміст книги

  ЗМІСТ
  КНИГА ТРЕТЯ
  Право власності та інші речові права 12
  Розділ I
  Право власності 12
  Глава 23
  Загальні положення про право власності 12
  Стаття 316. Поняття права власності 12
  Стаття 317. Зміст права власності 18
  Стаття 318. Суб’єкти права власності 21
  Стаття 319. Здійснення права власності 23
  Стаття 320. Використання власником свого майна
  для здійснення підприємницької діяльності 30
  Стаття 321. Непорушність права власності 33
  Стаття 322. Тягар утримання майна 36
  Стаття 323. Ризик випадкового знищення
  та випадкового пошкодження майна 37
  Стаття 324. Право власності Українського народу 39
  Стаття 325. Право приватної власності 48
  Стаття 326. Право державної власності 51
  Стаття 327. Право комунальної власності 60
  Глава 24
  Набуття права власності 68
  Стаття 328. Підстави набуття права власності 68
  Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою
  публічного права 76
  Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності
  на майно, відчужене особою, яка не мала
  на це права 78
  Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно
  та об’єкти незавершеного будівництва 80
  Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ 101
  Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи 106
  Стаття 334. Момент набуття права власності за договором 111
  Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ 122
  Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ,
  від якої власник відмовився 143
  Стаття 337. Знахідка 147
  Стаття 338. Набуття права власності на знахідку 150
  Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду
  та відшкодування витрат, пов’язаних із знахідкою 152
  Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина 154
  Стаття 341. Набуття права власності
  на бездоглядну домашню тварину 154
  Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної
  домашньої тварини та виплата винагороди 155
  Стаття 343. Набуття права власності на скарб 158
  Стаття 344. Набувальна давність 162
  Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації
  державного майна та майна,
  що є в комунальній власності 177
  Глава 25
  Припинення права власності 181
  Стаття 346. Підстави припинення права власності 181
  Стаття 347. Відмова від права власності 198
  Стаття 348. Припинення права власності особи на майно,
  яке не може їй належати 204
  Стаття 349. Припинення права власності внаслідок
  знищення майна 209
  Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об’єктів
  нерухомого майна, що на них розміщені, приватної
  власності для суспільних потреб чи їх примусове
  відчуження з мотивів суспільної необхідності 211
  Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно
  у зв’язку з викупом для суспільних потреб
  чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної
  необхідності земельної ділянки,
  на якій воно розміщене 211
  Стаття 352. Викуп пам’ятки культурної спадщини 232
  Стаття 353. Реквізиція 239
  Стаття 354. Конфіскація 254
  Глава 26
  Право спільної власності 271
  Стаття 355. Поняття і види права спільної власності 271
  Стаття 356. Право спільної часткової власності 278
  Стаття 357. Визначення часток у праві спільної
  часткової власності 287
  Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
  Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна,
  що є у спільній частковій власності 290
  Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності 293
  Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою
  у праві спільної часткової власності 296
  Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві
  спільної часткової власності 298
  Стаття 363. Момент переходу частки у праві
  спільної часткової власності до набувача за договором 327
  Стаття 364. Виділ частки із майна,
  що є у спільній частковій власності 330
  Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні
  за вимогою інших співвласників 334
  Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні,
  що є у спільній частковій власності 346
  Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності 355
  Стаття 368. Право спільної сумісної власності 358
  Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності 362
  Стаття 370. Виділ частки із майна,
  що є у спільній сумісній власності 365
  Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна,
  що є у спільній сумісній власності 367
  Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності 370
  Глава 27
  Право власності на землю (земельну ділянку) 372
  Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності 372
  Стаття 374. Суб’єкти права власності на землю (земельну ділянку) 388
  Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки 398
  Стаття 376. Самочинне будівництво 408
  Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права
  власності на житловий будинок, будівлю або споруду,
  що розміщені на ній 423
  Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку 429
  Глава 28
  Право власності на житло 436
  Стаття 379. Поняття житла 436
  Стаття 380. Житловий будинок як об’єкт права власності 444
  Стаття 381. Садиба як об’єкт права власності 446
  Стаття 382. Квартира як об’єкт права власності 448
  Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири 459
  Стаття 384. Права житлово-будівельного
  (житлового) кооперативу та їх членів
  на квартиру в будинку кооперативу 471
  Стаття 385. Об’єднання власників
  житлових будинків, квартир 474
  Глава 29
  Захист права власності 477
  Стаття 386. Засади захисту права власності 477
  Стаття 387. Право власника на витребування майна
  із чужого незаконного володіння 481
  Стаття 388. Право власника на витребування майна
  від добросовісного набувача 486
  Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів 503
  Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна
  із чужого незаконного володіння 506
  Стаття 391. Захист права власності від порушень,
  не пов’язаних із позбавленням володіння 516
  Стаття 392. Визнання права власності 519
  Стаття 393. Визнання незаконним правового акта,
  що порушує право власності 523
  Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові
  земельної ділянки, житлового будинку,
  інших будівель у зв’язку із зниженням
  їх цінності 529
  Розділ II
  Речові права на чуже майно 534
  Глава 30
  Загальні положення про речові права на чуже майно 534
  Стаття 395. Види речових прав на чуже майно 534
  Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно 534
  Глава 31
  Право володіння чужим майном 545
  Стаття 397. Суб’єкти права володіння чужим майном 545
  Стаття 398. Виникнення права володіння 551
  Стаття 399. Припинення права володіння 552
  Стаття 400. Обов’язок недобросовісного володільця
  негайно повернути майно особі,
  яка має на нього право власності
  чи інше право або яка є добросовісним
  володільцем 554
  Глава 32
  Право користування чужим майном 557
  Стаття 401. Поняття користування чужим майном 557
  Стаття 402. Встановлення сервітуту 570
  Стаття 403. Зміст сервітуту 577
  Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою
  або іншим нерухомим майном 582
  Стаття 405. Право членів сім’ї власника житла
  на користування цим житлом 583
  Стаття 406. Припинення сервітуту 591
  Глава 33
  Право користування чужою земельною ділянкою
  для сільськогосподарських потреб 596
  Стаття 407. Підстави виникнення права користування
  чужою земельною ділянкою
  для сільськогосподарських потреб 596
  Стаття 408. Строк договору про надання права користування
  чужою земельною ділянкою
  для сільськогосподарських потреб 601
  Стаття 409. Права та обов’язки власника земельної ділянки,
  наданої у користування
  для сільськогосподарських потреб 602
  Стаття 410. Права та обов’язки землекористувача 604
  Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права
  користування земельною ділянкою 605
  Стаття 412. Припинення права користування
  земельною ділянкою
  для сільськогосподарських потреб 610
  Глава 34
  Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 612
  Стаття 413. Підстави виникнення права користування
  чужою земельною ділянкою для забудови 612
  Стаття 414. Права та обов’язки власника земельної ділянки,
  наданої для забудови 614
  Стаття 415. Права та обов’язки землекористувача 616
  Стаття 416. Припинення права користування
  земельною ділянкою для забудови 619
  Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування
  земельною ділянкою 620