Що не може бути предметом іпотеки (пам’ятка нотаріуса)

1) Предметом іпотеки не можуть бути національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання (ч. 4 ст.4 Закону України «Про заставу»).
2) Документи Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, не можуть бути об’єктом приватизації, купівлі-продажу, застави або інших угод, пов’язаних з передачею права власності, і надаються лише в тимчасове користування.
Документи Національного архівного фонду, що не належать державі або територіальним громадам, не можуть бути предметом застави, якщо заставодержатель – іноземець або особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні.
(ст. 10 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»)
3) Пам’ятки державної частини Музейного фонду України не підлягають приватизації. та не можуть бути предметом застави.
Зібрання музеїв, заснованих на приватній формі власності,не можуть бути предметом застави, якщо заставодержатель – іноземний громадянин або особа без громадянства, яка не проживає в Україні
(ст. 21 Закону України «Про музеї та музейну справу»).
4) Предметом іпотеки не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурні підрозділи, що знаходяться у процесі корпоратизації (ч. 6 ст. 4 Закону України «Про заставу»). Відповідно до ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. з наступними змінами і доповненнями, приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. Так, до об’єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться

Василь ОЛІЙНИК отримати повну версію статті